Obsah 12. čísla časopisu
V 12. čísle časopisu nájdete
Obsah
Úvodník
Vynálezy majstra Leonarda I
Operence okolo nás
Riešenie krížovky
Oči na stopkách a Hodina s ekostopou
Ig Nobelove ceny
4. ročník korešpondenčnej súťaže
MATMIX
Matboj – boj bez zbraní
Stratégie obrany v bridži
Rastliny okolo nás
Skvosty v rastlinnej ríši
Ako sa nebezpečné kvasinky chránia pred liečivami?
Čo sa skrýva pod povrchom IV. Horúce peklo a ľadové kráľovstvo
Joseph Louis Lagrange – dôsledný analytik
Michel Montaigne
Nie je čiara ako čiara II
Optické hračky 19. storočia
V ďalšom čísle časopisu nájdete
3. ročník fotografickej súťaže