Nemám pocty rád

 

(z myšlienok významného fyzika)

• Základnou funkciou ľudstva je poznanie. Ak táto funkcia odumrie, potom sa existencia ľudstva stane nezmyselná... Skúsenosť nás učí, že pravda vyjde najavo... Zo všetkého najvýznamnejšou je možnosť pochybovať... Som šťastný, že svet je taký mnohoznačný.

• Veda je snaha porozumieť správaniu prírody... Veda je snaha pochopiť nejaký jav, založená na princípe, že to, čo sa deje v prírode, je pravdivé a slúži na overenie každej teórie, ktorá chce daný jav objasniť... Princíp oddeľovania pravdy od nepravdy pomocou experimentu a nazbieraná suma vedomostí, ktorá je konzistentná s týmto princípom – to je veda.

• Vo vede je bezpodmienečne nevyhnutné pochybovať; ak má veda kráčať vpred, je absolútne nevyhnutné, aby v nej bola zakódovaná neistota... Nič nie je úplne isté či dokázané nad akúkoľvek pochybnosť... Veda zhromažďuje stále viac faktov, ich výsledkom nie je žiadna absolútna istota, ale zistenie, že toto alebo tamto je viac alebo menej pravdepodobné.

• Veda ukazuje ľuďom, aké je cenné racionálne uvažovanie, aká je dôležitá sloboda myslenia... Prírodné vedy zo všetkých predmetov najviac zahŕňajú poučenie, že je nebezpečné veriť v neomylnosť veľkých učiteľov minulých generácií... Existuje veľa intelektuálnej tyranie, ktorá sa koná v mene vedy.

• Chcel som hlavne, aby ste dokázali oceniť nádheru tohto sveta a vedeli sa naň pozerať aj fyzikálnym spôsobom, lebo som presvedčený, že to patrí k hlavnej časti skutočnej kultúry dnešných čias... Nič síce neviem, ale toľko zase viem, že všetko je zaujímavé, ak to študujete dostatočne hlboko... Dokázali sme, že fantázia prírody je omnoho väčšia než ľudská predstavivosť.

• Moje potešenie je, že som prišiel na to, ako príroda funguje, radosť z objavu, zistenie, že ďalší ľudia moju prácu používajú... Stojím pri mori a čudujem sa divom... ja, vesmír atómov... ja, atóm vo vesmíre...

• Prednášanie a študenti sú zárukou, že život ide ďalej.

• Logika nie je všetko; človek sa potrebuje pre nejakú myšlienku zapáliť, ak sa ňou má riadiť.

• Ak vás zaujíma úplný obraz sveta, jediná cesta, ako ho pochopiť, je pomocou matematického opisu... Nepoznať matematiku je výrazným obmedzením na ceste k pochopeniu sveta.

• Nikdy nemáme definitívne pravdu. Môžeme si byť istí iba tým, že sa mýlime.

• Fyzika nie je najdôležitejšou vecou. Tou je láska.

Richard P. Feynman
(11. 5. 1918 – 15. 2. 1988)

Dušan Jedinák