Skvosty v rastlinnej ríši

 

 

V nasledujúcich riadkoch budú predstavené dva druhy rastlín. Stavbou tela nie sú síce nijako príbuzné – každá z nich je zaradená do inej čeľade –, existuje však medzi nimi výrazná súvislosť – výskyt vo vlhkom prostredí.

 

Kruštík močiarny (Epipactis palustris)

Kruštík močiarny je predstaviteľom čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Jeho rodový názov súvisí s gréckym slovom epipacto – zatváram, ktoré sa vzťahuje na tvar kvetu. Druhové meno je odvodené z latinského slova palus – močiar a súvisí so stanovišťom, na ktorom sa vyskytuje.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 18. čísla časopisu.