MATMIX

 

 

MATMIX je časopis, ktorý vydáva Ing. Mgr. Martin Hriňák v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1 a neziskovou organizáciou P-MAT. Časopis je zameraný na matematiku a je určený žiakom základných a stredných škôl a ich učiteľom matematiky a jeho vydávanie je spolufinancované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 18. čísla časopisu.