Festival vedeckých filmov

Článok v pdf


Festival vedeckých filmov je jednou z aktivít Centra vedecko-technických informácií SR zameraných na oblasť populárno-vedeckých filmov. Cieľom festivalu je predstaviť zaujímavé témy z oblasti prírodných, technických či humanitných vied a reagovať na aktuálny stav a najnovšie trendy doma, ako aj v zahraničí. Chce ukázať vedu ako atraktívnu, dynamickú, neustále sa rozvíjajúcu oblasť a prezentovať zaujímavé vedecko-populárne filmy a televízne relácie, ktoré svojím stvárnením približujú vedu širokému a rôznorodému publiku.

Kategória 1. Deti vo veku do 12 rokov:
Daniel Mantič a Rastislav Samsely:
Tajomstvo bŕzd

Stačí sa zamyslieť a technika nám v budúcnosti určite pomôže.

Celý článok nájdete v súbore pdf.