European Union Science Olympiad 2016

Článok v pdf

V dňoch 7. 5. – 14. 5. 2016 sa uskutočnila v Tartu a Talline súťaž 14. ročníka EUSO 2016 (European Union Science Olympiad). Súťaž sa organizuje pre študentov vo veku do 16 rokov a je zameraná na prírodné vedy – fyziky, chémiu a biológiu. Súťažné úlohy sú komplexne zamerané na uvedené oblasti a majú prevažne experimentálny charakter. Súťaž existuje od roku 2003, Slovenská republika sa zúčastňuje od roku 2004 (v roku 2004 ako pozorovateľ a od roku 2005 riadny účastník súťaže). V tomto roku sa konal už 14. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 23 krajín (48 súťažných družstiev – domáca krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá).

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 29. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.