Carl Friedrich Gauss – klasik i modernista matematiky

Článok v pdf

Pravidelný n-uholník

Už v Euklidovej dobe (300 rokov pred n. l.) bolo známe, že niektoré pravidelné mnohouholníky možno konštruovať pomocoupravítka a kružidla, t. j. euklidovsky. Napríklad trojuholník, štvoruholník, päťuholník a tie, ktoré môžu vzniknúť zdvojnásobovaním počtu strán. Až do 18. storočia nedošlok rozšíreniu gréckeho spôsobu tejto geometrickej práce.V roku 1796 dokázal mladý nemecký matematik Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855), že možno euklidovsky skonštruovať aj pravidelný sedemnásťuholník. Tento objav ho natrvalo pripútal k matematike.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 35. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.