Ako trávia čas mladí prírodovedci?

Článok v pdf

Od januára tohto roku prebiehal už 6. ročník online súťaže pre žiakov materských, základných a stredných škôl – Seminár LaBáK.net. Je to multidisciplinárny seminár, ktorý spája rozdielne predmety – matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, geovedy – do jedného celku. Súčasne kladie veľký dôraz aj na praktickú experimentálnu stránku.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 37. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.