Imelovník biely (Symphoricarpos albus)

Článok v pdf

V rámci botanického systému je imelovník biely (Symphoricarpos albus) zaradený ku krytosemenným dvojklíčnolistovým rastlinám do čeľade zemolezovité (Loniceraceae). Jeho latinské rodové meno súvisí s tým, že jeho plody – bobule – sa nachádzajú husto spolu. Symphero v preklade z gréčtiny znamená hromadím, karpos znamená plod. V literatúre sa môžete stretnúť i s jeho českým názvom pámelník, ktorý zaviedol J. S. Presl v súvislosti so skutočnosťou, že biele plody ostávajú na rastline aj v zimných mesiacoch až do nástupu zimných mrazov.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 39. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.