Súťaže
Odovzdávanie pamätných listov sv. Gorazda
17. decembra minulého roka bolo ocenených 33 žiakov základných a stredných škôl Pamätným listom sv. Gorazda za mimoriadne významné úspechy. Toto ocenenie žiakom odovzdal generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva MŠ SR Peter Juráš. Na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde získali naši reprezentanti jednu zlatú, jednu striebornú a dve bronzové medaily, na Medzinárodnej matematickej olympiáde získalo slovenské družstvo štyri bronzové medaily (podrobnejšie sme o týchto dvoch olympiádach písali v 1. čísle časopisu) a na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Rusku získali naši reprezentanti jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Ocenení boli aj žiaci, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko aj na športových a iných súťažiach. Na fotografii sú všetci žiaci, ktorí si prišli prevziať ocenenie.
Martin Hriňák
Celoslovenské finále súťaže ZENIT
Štátny inštitút odborného vzdelávania usporiadal počas polročných prázdnin 31. januára – 2. februára 2008 celoštátne kolo súťaže ZENIT.
Najúspešnejších riešiteľov krajských kôl hostilo tento rok hlavné mesto Slovenska Bratislava. Dejiskom podujatia bol Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a Stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej ulici. Traja najlepší z jednotlivých kategórii boli odmenení pohármi a vecnými cenami.
V súťaži v elektronike zvíťazili Martin Mikuš z SPŠ Jozefa Murgaša v B. Bystrici a Marián Murgaš zo ZSPŠ v Novom Meste nad Váhom. V súťaži v strojníctve zvíťazili Lukáš Pastor z SPŠ strojníckej v Košiciach, Andrej Plž zo Spojenej školy v Martine a Matej Blšták z SOUS v Hlohovci. V súťaži v programovaní zvíťazili Vladimír Boža z Gymnázia D. Tatarku v Poprade a Tomáš Belan zo ŠMND a Gymnázia Teplická v Bratislave.
Danica Božová
Turnaj mladých fyzikov
Šesťdesiat súťažiacich, tridsaťdeväť prezentácii, sedemnásť úloh, dvanásť tímov, štyri kolá, traja víťazi. Aj tak by sa dalo stručne popísať celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov, ktoré prebehalo v Bratislave v dňoch od 2. do 4. apríla.
Turnaj mladých fyzikov je medzinárodná súťaž päťčlenných družstiev stredoškolských študentov. Úlohou súťažiacich je vypracovať a pripraviť prezentáciu sedemnástich úloh z rôznych oblastí fyziky, pričom prezentácia ôsmich z nich musí byť v anglickom jazyku. Úlohy sú väčšinou experimentálneho charakteru, preto sú zadávané niekoľko mesiacov vopred, aby mali tímy dostatok času na prípravu. Všetky tímy riešia rovnaké úlohy. Samotnej súťaži predchádza odborné sústredenie. Úlohou družstva nie je len prezentovať vlastné riešenia a experimenty, ale aj oponovať riešenia iných družstiev. Nehodnotí sa len kvalita vypracovania a prezentácie daného problému, ale i schopnosť diskutovať o fyzikálnych otázkach a správne zhodnotiť prácu iných družstiev. Každé družstvo počas jedného fyzboja raz referuje, raz oponuje a raz recenzuje, pričom tieto úlohy sa pravidelne menia.
Súťaž vyhralo družstvo z Gymnázia Grösslingová v Bratislave, ktoré prezentovalo úlohu Camera obscura. Ide o obyčajnú uzatvorenú škatuľu, do ktorej je navŕtaná dierka. Na vnútornej strane škatule, ktorá leží oproti otvoru, sa zobrazuje prostredie, ktoré sa nachádza pred škatuľou. Ak na túto stenu položíte svetlocitlivý papier, môžete získať pekné obrázky:
Druhé sa umiestnilo 1. súkromné gymnázium z Bratislavy s úlohou Škvrna. V tejto úlohe treba vysvetliť, prečo je po zaschnutí kvapky kávy škvrna najtmavšia na krajoch. Tretie miesto získalo Gymnázium Poštová z Košíc s úlohou Kaye effect. Keď tečie šampón tenkým prúdom na podložku, prúd občas od podložky odskočí. Efekt trvá len zlomok sekundy, ale pravidelne sa opakuje.
Zadania súťažných úloh a ďalšie informácie môžete nájsť na stránke www.tmfsr.sk.
Barbora Trubenová