Dražba

V minulom čísle sme vás zoznámili so základnými pravidlami bridžu. Okrem iného ste sa dozvedeli, že bridžová hra pozostáva z dvoch fáz – prvou je dražba a druhou samotná hra. Základné princípy oboch už boli dostatočne opísané v minulom čísle a odporúčame, aby sa čitateľ vrátil k tomuto úvodnému článku ešte raz a pozorne si ho prečítal. Na to, aby ste si mohli s priateľmi nezáväzne zahrať, to v podstate stačí, ale nestačilo by to na súperenie s hráčmi, ktorí pravidelne hrávajú v kluboch či na internete. Preto cieľom tohto seriálu nie je len snaha zoznámiť vás s touto hrou, ale umožniť vám čo najrýchlejšie si osvojiť jej teoretické základy a dostať tak úroveň vašej hry na podstatne vyššiu úroveň.

V tomto článku sa budeme venovať prvému pilieru tejto hry – dražbe. Ak urobíte v dražbe vážnu chybu a vaše karty by v tej chvíli zobral do rúk hoc i majster sveta, už by nič nezachránil. Z toho plynie jediné – venujte dražbe mimoriadnu pozornosť. Teraz vás zoznámime so zásadami, ktoré sú súčasťou väčšiny dražobných systémov, ktoré používajú vyspelí hráči.

Začíname dražiť

Prvé, čo musíte urobiť vo chvíli, keď si usporiadate karty na ruke, je zvážiť svoje možnosti, obrazne povedané musíte si spočítať kapitál, ktorý máte k dispozícii. Tým je kolekcia kariet vo vašej ruke. Bankovkami v nej sú esá, králi, dámy a dolníci. Desiatky i menšie sú iba drobnými mincami, ale v priebehu hry môže ich hodnota výrazne narásť.

Ako objektívne zhodnotiť silu ruky a ako spočítať svoj kapitál? Celý bridžový svet sa dohodol, že základnou menou budú body, ktoré závisia od počtu figúr a ich hierarchie. Preto prvou činnosťou, ktorú musí každý hráč urobiť, je zrátať si svoj kapitál, t. j. body. To nie je až také zložité – karty od esa po dolníka ohodnotí podľa ich hierarchie (pozri tabuľku).

 

A (eso)

4 body

K (kráľ)

3 body

Q (dáma)

2 body

J (dolník)

1 bod

 

Tak napríklad ruka ♠KJx ♥Qxx ♦xx ♣AKxxx, kde x znamená kartu s číselnou hodnou, má 13 bodov.

Ak ste otvárateľom, t. j. hráčom, ktorý rozdával karty, potom ste ten, na ktorého sa sústredí pri stolíku pozornosť, pretože máte právo ako prvý začať dražbu. Ľahko si spočítate, že v celom rozdaní je spolu 40 bodov, takže priemer na hráča je 10 bodov. Aby ste aktívne otvorili dražbu, mali by ste mať viac bodov ako uvedený priemer. Odporúča sa minimálne 12 bodov.

Pokiaľ ich máte menej, dáte to najavo hláškou PAS. Tou oznamujete partnerovi, že nemáte dosť bodov na otvorenie dražby. To však neznamená, že ste z nej definitívne vyradený; v jej ďalšom priebehu sa do nej môžete zapojiť, obzvlášť ak váš partner oznámi, že má dobré karty.

Ak ste si však narátali minimálne 12 bodov, je žiaduce sa tým pochváliť a to tak, aby sa partner spolu s touto dobrou správou dozvedel o vás čo najviac. Predovšetkým ho bude zaujímať, ako je to s farbami vo vašej ruke a podobne.

Všeobecne platí zásada, že ukázanie dlhej farby (a to je každá, ktorá má aspoň päť kariet) by malo byť vašou prvou informáciou. Ak ju teda máte, zadražte ju (jedna pika, jedno srdce, jedno káro, jeden tref).

Ak nemáte dlhú drahú farbu, zvyčajne otvoríte dražbu vo farbe lacnej. V takom prípade už nie sú na jej dĺžku až také prísne kritériá (môžete mať v nej menej ako päť kariet). V prirodzených systémoch sa najčastejšie stretnete s týmito podmienkami (čo sa týka dĺžky farby):

1♠ (jedna pika) minimálne 5 pík

1♥ (jedno srdce) minimálne 5 sŕdc

1♦ (jedno káro) minimálne 4 kára

1♣ (jeden tref) minimálne 2 trefy

Otvorenie 1♣ je špecifické tým, že ho môžete použiť aj v príprade, že máte 4 piky, 4 srdcia, 3 kára a len 2 trefy. V ostatných prípadoch na ruke určite nájdete aspoň trojlist trefový alebo budete môcť použiť hlášku v inej farbe. Ak máte na ruke dve rovnako dlhé farby rovnakej hodnoty (5 pík a 5 sŕdc alebo 4 kára a 4 trefy, dražbu otvorte vyššou z nich).

Bez dlhej farby môžete otvoriť dražbu i beztromfovou hláškou 1 BT, ale s podmienkou, že žiadna zo štyroch farieb nie je príliš krátka (musí to byť aspoň dubl). Dubl je v bridžovej terminológii názov pre farbu, v ktorej sú dve karty. Ak je v nej iba jedna, potom ide o singel, a ak v danej farbe nemáte žiadnu karta, hovoríme jej šikena. Ruka s príliš krátkou farbou (singel, šikena) nie je vhodná pre beztromfový záväzok – zvyšuje to pravdepodobnosť, že ju majú dlhú súperi (odťahajú si v nej veľa zdvihov). V praxi sa otvorenie 1 BT najčastejšie využíva iba v úzkom bodovom rozpätí (najčastejšie 15 – 17 bodov).

Dražba sa zvyčajne začína na 1. stupni, pretože otvárateľ ešte nič nevie o sile svojho partnera. Zaväzuje sa tým uhrať aspoň sedem zdvihov (každý stupeň sľubuje o zdvih viac). Iba v extrémnom prípade so silou od 22 bodov sa využíva konvenčná hláška na 2. stupni dva trefy (2♣).

Konvenčnou nazývame hlášku, ktorá zvyčajne nič nehovorí o licitovanej farbe (tu o trefoch), ale prináša špeciálnu informáciu (v prípade otvorenia 2♣ je to veľká sila). Platí zásada, že takéto hlášky sú príkazné, t. j. partner ich nesmie pasovať.

Príklady otvorenia licitácie s dlhou farbou:

♠KJx ♥Qxx ♦xx ♣AKxxx 1♣ dlhé trefy

♠AJxxx ♥KQxxx ♦Ax ♣x 1♠ z dvoch dlhých farieb

drahšia

♠AJxxx ♥KQxxxx ♦A ♣x 1♥ srdcia sú dlhšie ako piky

Príklady bez dlhej farby:

♠KJx ♥Qxx ♦AKxx ♣Kxx 1BT 15 – 17 bodov, bez

dlhej farby

♠KQxx ♥xx ♦AKxx ♣AQx 1♦ štvorlist kárový, 18 b.

♠Jxxx ♥Qxx ♦Axx ♣AQx 1♣ trojlist trefový

♠xxx ♥xx ♦AKxx ♣AKxx 1♦ štvorlist kárový má

prednosť pred trefovým

Extrémne silná ruka:

♠AKQx ♥AKJ ♦AQJxx ♣x 2♣ 24 bodov

♠AKQ ♥AKQ ♦AKQJ ♣AKQ 2♣ 37 bodov

A čo partner?

Po úvodnej hláške sa do dražby zapojí i súper po ľavici otvárateľa; iste ste nezabudli, že všetky akcie v bridži sa vykonávajú v smere hodinových ručičiek (rozdávanie kariet, ich prikladanie do zdvihu i dražba). Po jeho hláške sa dostáva k slovu i váš partner. Ten už v tejto chvíli vie, že máte aspoň 12 bodov (ak ste otvorili aktívne dražbu na 1. stupni, t. j. nepasovali ste) a často má i predstavu o vašej najlepšej farbe. Tiež vie, že vzhľadom na tieto fakty sú nároky na jeho reakcie už podstatne miernejšie – týka sa to ako sily, tak i dĺžky jeho vlastnej farby (stačia iba štyri karty, i v drahej).

Na prvú odpoveď už stačí partnerovi iba polovica bodov potrebných na otvorenie. V praxi to znamená, že so šiestimi bodmi vstúpi aktívne do dražby (s 0 – 5 bodmi pasuje). Mal by zvoliť takú hlášku, ktorá upriami pozornosť otvárateľa na niektorý z charakteristických prvkov jeho ruky. Niekedy prichádza do úvahy viacero hlášok, preto si partner musí predovšetkým položiť dôležitú otázku: Mám zhodu vo farbe otvorenia partnera?

Nájsť zhodu vo farbe je jedným z kľúčových zámerov dražby. O zhode hovoríme vtedy, keď je na linke aspoň osem kariet vo farbe otvorenia. A to vidí partner častokrát okamžite, pretože vie, že na zhodu (potvrdenie farby) potrebuje v drahej farbe iba tri karty (otvárateľ ich musí mať najmenej päť), v kárach sa vyžadujú štyri (otvárateľ má aspoň štyri kára) a v trefoch päť kariet (na otvorenie 1♣ stačia síce iba dve karty, avšak väčšinou ich partner bude mať aspoň tri). Odporúčame pozrieť si ukážku v predchádzajúcom čísle.

Dôležitá výnimka: Ak bolo otvorenie v lacnej farbe, partner ju nezvýši (nepodporí) v prípade, že má minimálne štyri karty v niektorej drahej farbe, pretože tú musí prednostne ukázať (aj pri dobrej zhode v lacnej). Je nesmierne dôležité neprepásť možnú zhodu „4+4“ v drahej farbe (nie je vylúčené, že i otvárateľ má v nej štyri karty), ktorá sa považuje za mimoriadne efektívnu. Ak sa ukáže, že na linke nie je takáto zhoda, partner až potom dodatočne potvrdí lacnú farbu otvárateľa.

A čo ak partner nemá zhodu vo farbe otvorenia? Potom by mal v prvom rade ukázať svoju najdlhšiu farbu – ak nemá dlhú, stačí i štvorkartová farba. Nedá sa vylúčiť, že v nej nájde u otvárateľa podporu. Pri odpovedi vyberá z dvoch štvorlistov nižší.

Nie je žiadny problém, ak partner môže svoju farbu zahlásiť ešte na 1. stupni. Ak na to nie je priestor, potom platí pravidlo: Prvá odpoveď na 2. stupni si vyžaduje minimálne 11 bodov. Ak má menej bodov, potom má k dispozícii iba hlášku jeden bez tromfov (1 BT).

Preverte si znalosť uvedených zásad na príkladoch po otvorení 1♦:

♠xxx ♥Qxx ♦xxx ♣Kxxx pas iba 5 bodov

♠Kxxxx ♥Qxxx ♦xx ♣Ax 1♠ najdlhšia farba, 9 bodov

♠Jxx ♥AQx ♦xx ♣Qxxxx 1 BT iba 9 bodov

♠Kxx ♥AQx ♦xx ♣AQxxx 2♣ 15 bodov, 5 trefov

♠AQxx ♥Jxxx ♦xx ♣Axx 1♥ z dvoch štvorlistov nižší

♠KJxx ♥xxx ♦Kxxx ♣Qx 1♠ aj s károvou zhodou

♠Jxxxx ♥KQxxx ♦Kx ♣x 1♠ z dvoch päťlistov vyšší

♠KJx ♥xxx ♦Kxxx ♣Qxx 2♦ 4 kára, 9 bodov

♠xx ♥xx ♦Kxxx ♣QJxxx 2♦ 6 bodov je málo na

draženie 2♣

Ďalšia dražba

Keď obaja spoluhráči v prvom kole aktívne dražili a dostanú sa druhýkrát k slovu, mali by si vymeniť ďalšie a často i posledné informácie. Ak sú postačujúce, treba čo najrýchlejšie uzavrieť dražbu. Pokiaľ sa vyskytujú ešte nejaké pochybnosti, môžu v nej pokračovať ďalej.

Ak partner uzhodnil farbu otvárateľa, potom zvyčajne bude najvýhodnejší tromfový záväzok. To znamená, že otvárateľ môže i pasovať, ale iba v prípade, ak nemá rezervu.

Pod rezervou sa rozumie mať výrazne viac bodov ako je spodná hranica hlášky (12 bodov), zvyčajne je to o 4 – 5 bodov naviac (približne od 16 bodov). S takouto rezervou by mal dražiť ďalej, pretože sa nedá vylúčiť, že s adekvátnou podporou partnera sa môžu spolu dopracovať k tzv. celohernému záväzku (3 BT, 4♥, 4♠ , 5♣, 5♦), za ktorý sa dá získať vyššia prémia. To isté platí i v prípade, ak partner neuzhodnil farbu otvorenia, ale zadražil 1 bez tromfov.

Ak partner odpovedal v novej farbe, je to jediná situácia kedy otvárateľ nesmie pasovať (sila partnera tu nie je zhora ohraničená). Nová farba zaručuje minimálne štyri karty, preto sa otvárateľ musí presvedčiť, či ich nemá tiež štyri. Ak áno, potom je tu veľmi priaznivá zhoda „4+4“ a túto farbu potvrdí jej zvýšením.

Ak sa zatiaľ zhoda nenašla, potom otvárateľ musí svojou druhou hláškou predovšetkým informovať partnera, ako to vyzerá s jeho rukou (distribúcia farieb a sila). To znamená, že ak má vedľajšiu farbu (aspoň štvorkartovú), ukáže ju – je tu dodatková šanca, že nájde u partnera podporu. Ak nemá ďalšiu farbu, potom môže zahlásiť 1BT alebo zopakuje farbu otvorenia, ak je dlhšia ako pôvodne sľúbil (napr. šesť kariet v drahej alebo päť v lacnej farbe).

Ak má už spomínanú rezervu (približne od 16 bodov), potom by mal túto dobrú zprávu oznámiť výrazným spôsobom. V tomto prípade môže uplatniť dražbu skokom, čo v praxi znamená, že zahlási hlášku o stupeň vyššie ako normálne (napr. miesto 2♣ skočí na 3♣). Partner má v tejto fáze už dosť dobrý prehľad o ruke otvárateľa a môže sa kvalifikovane rozhodnúť.

Ukončenie dražby

Dražba je skončená keď bude zadražená trikrát za sebou hláška PAS. Môže sa tak stať už v jej prvom kole, ak je partner veľmi slabý (má menej ako 6 bodov).

Je samozrejmé, že rovnako môžete postupovať i v ďalších kolách, pokiaľ vám posledná hláška spoluhráča vyhovuje. Ak to tak nie je, potom môžete zopakovať svoju aspoň šesťkartovú farbu alebo opravíte farbu, čo v praxi znamená, že dáte prednosť prvej farbe (ak boli dražené dve) napriek tomu, že ste ju predtým nepodporili (máte v nej iba dubl).

Pokiaľ vidíte, že máte spolu s partnerom jasnú prevahu v sile (aspoň 25 bodov na linke), nemali by ste skončiť pod úrovňou celoherného záväzku.

Teória dražby je veľmi rozsiahla a preto nebolo možné v tomto článku obsiahnuť všetky jej aspekty. Ale určite už nebudete mať problémy pri osvojení si dražobného systému, s ktorým vás príležitostne zoznámime.

Ivan Tatranský