Vaše články
Monitoring vodnára potočného
Som žiačkou základnej školy vo Svite. Počas voľných dní patrí k mojim záľubám pohyb v prírode a fotografovanie, pričom sa venujem predovšetkým pozorovaniu vtákov. Som členkou Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS). Za miesto pozorovaní v rámci môjho projektu som si vybrala rieku Poprad vo Svite, kde počas celého roka pozorujem svojho obľúbeného vodnára potočného. Téma môjho súčasného projektu voľne nadväzuje na projekt Pozorovanie vtákov na rieke Poprad vo Svite, ktorému som sa venovala pred rokom. Zo všetkých pozorovaných vtákov na rieke Poprad vo Svite ma svojou výnimočnosťou najviac upútal práve vodnár potočný - jediný spevavec, ktorý sa vie potápať, preto som sa rozhodla v ďalšom období venovať sa mu podrobnejšie.
Čítať celý článok...
 
Mongolský zeolit
Veľkú časť Mongolska pokrývajú suché stepi s drsným podnebím, na ktorých ako hlavný zdroj obživy pretrváva stále kočovné pastierstvo. Okrem vývozu vlnených tkanín (hlavne kašmíru) a výrobkov z kože je dôležitou súčasťou hospodárstva ťažba nerastných surovín (najmä volfrámu, uhlia, medi, zlata, striebra, zinku, cínu, uránu a ropy). Hlavným mestom Mongolska je Ulanbátar, ktorého cca 850 tisíc obyvateľov predstavuje až jednu tretinu obyvateľstva tejto krajiny. Mongolsko sa administratívne delí na 21 ajmakov (provincii), ktoré riadia guvernéri a ktoré sa rozdeľujú ďalej na niekoľko somonov t.j. strediskových obcí s obchodom, benzínovou pumpou a školou. Väčšina obyvateľstva žije na odľahlých, kočovných samotách (v ajloch) a uznáva takmer výhradne len budhizmus (tibetský lamaizmus). Prví Mongoli obývali územie dnešného Mongolska už 2 tisíc rokov p. n. l.
Čítať celý článok...
 
Ponuka materiálov na environmentálnu výchovu a vzdelávanie od SAŽP
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia Banská Bystrica pripravilo bohatú a zaujímavú ponuku materiálov na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Ukážky týchto materiálov boli pripravené pre účastníkov 15. ročníka Veľtrhu environmentálnych vzdelávacích programov Šiška, ktorý sa konal 13. – 15. decembra 2012 v Dudinciach.
Čítať celý článok...
 
Spomienka na svoju Alma mater
Technická univerzita v Merseburgu (Technische Hochschule für Chemie Leuna- Merseburg - THCLM) sa nachádza v Sasku – Anhaltsku, teda v jednej zo súčasných 16 spolkových krajín Nemecka. Toto územie patrilo od roku 1944 pod jednotnú pruskú provinciu Sasko, ktorá v tom období pozostávala z 3 vládnych obvodov – z Magdeburgu, Merseburgu a Erfurtu. Po roku 1990 však došlo k reorganizácii a reforme štátnej správy, pričom Sasko – Anhaltsko sa rozdelilo na kraje a okresy a tak Merseburgu, kde sídli spomínana alma mater, pripadol tentokrát len štatút krajinského okresu.
Čítať celý článok...
 
Prvé skúsenosti mladého ornitológa z pozorovania vtáctva v oblasti Liešťan
Vtáci boli na našej planéte skôr ako ľudia. Príchod človeka ovplyvnil a stále viac negatívne ovplyvňuje vtáctvo. Napríklad: Holub sťahovavý tvoril pri preletoch ešte v 19.storočí také kŕdle, že na niekoľko hodín zatienili slnko. Posledného zastrelili v roku 1907. Do akej miery hrozí vyhynutie ďalším druhom, to zistíme len vtedy , keď budeme živú a neživú prírodu poznávať, skúmať a predovšetkým chrániť.
Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Stránka 1 z 2