Obsah 11. čísla časopisu
Obsah 11. čísla časopisu Mladý vedec
Obsah
Úvodník
Výbušný film alebo zaujímavosti z histórie filmovej techniky
Prečo ľudia šedivejú
Krížovka
Skvosty v rastlinnej ríši
Rastliny okolo nás
Čo sa skrýva pod povrchom III. Medvede a zdravie
Bridž – Zohrávka
Tipy na letné výlety
Nie je čiara ako čiara I
Pierre Simon Laplace – talent zamilovaný do matematiky
3. ročník korešpondenčnej súťaže – vyhodnotenie 2. série
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže
Výsledkové listiny po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – po ročníkoch
Spoznávame všeobecnú teóriu relativity
Zaujímavé videá
V ďalšom ročníku časopisu nájdete
Pozvánka na Letnú školu Moderných učiteľov
3. ročník fotografickej súťaže