Úvodník 11. čísla

Koniec júna je čas, keď sa končí ďalší školský rok. Je to zároveň aj čas, kedy vychádza 11. číslo časopisu Mladý vedec. Prinášame vám v ňom opäť nielen články, ale tak, ako aj v minulom roku, máme pre vás pripravenú aj krížovku. Pre vyžrebovaných riešiteľov sme opäť pripravili hodnotné ceny. Opäť vyhlasujeme aj fotosúťaž v dvoch kategóriách – Mladí vedci na cestách a Voľná tvorba.

Korešpondenčná súťaž má za sebou ďalší ročník. V tomto čísle prinášame riešenia súťažných úloh druhej série a výsledkové listiny najlepších riešiteľov. Pre záujemcov o kompletné výsledky je určená naša webová stránka, na ktorej sa koncom júna objavia výsledkové listiny so všetkými súťažiacimi. Najúspešnejším riešiteľom zároveň zasielame hodnotné ceny. Novotvarov bolo v tomto kole súťaže pomenej – z najzaujímavejších vyberáme zrodok, tetivový trojuholník a ZŠ z MŠ. Okrem iného sme sa dozvedeli, že 1 mm = 30 km a že vlnová dĺžka môže mať hodnoty od 3 MHz do 300 MHz.

V tomto čísle nájdete pokračovania seriálov Rastliny okolo nás a Skvosty v rastlinnej ríši, dozviete sa, prečo ľudia šedivejú a uvidíte aj komodského draka na love. Z geológie a geografie sa opäť zameriame na slovenské jaskyne – v tomto čísle si bližšie priblížime Važeckú a Beliansku jaskyňu.

Krížovka, ktorú vám prinášame v tomto čísle, je zameraná na minerály, ktoré máte určiť na základe krátkeho opisu a fotografie. Svoje odpovede nám zasielajte do redakcie poštou alebo e-mailom na našu adresu, ktorú nájdete v ľavom stĺpci. Pozvánkou na letný výlet môže byť aj článok o Temnosmrečianskych plesách a pre učiteľov prinášame pozvánku na Letnú školu moderných učiteľov, ktorej sa môžu čitatelia Mladého vedca zúčastniť s výraznou zľavou 100 €.

V článku Výbušný film alebo zaujímavosti z histórie filmovej techniky nazrieme do zákulisia výroby filmu. Pre fyzikov je určený článok Spoznávame všeobecnú teóriu relativity, ktorý nadväzuje na článok o špeciálnej teórii relativity z minulého čísla. V bridžovom seriáli pokračujeme kapitolou o základných pravidlách zohrávky.

Z matematiky sa v tomto čísle začíname venovať krivkám, ktorých pokračovanie bude aj v nasledujúcom čísle. Z histórie si predstavíme P. S. Laplacea.

V neposlednom rade by som chcel pripomenúť všetkým platiacim čitateľom časopisu, že je potrebné obnoviť si predplatné na ďalší školský rok. Cena ostáva nezmenená, rovnako aj dodacie podmienky. Podrobnosti nájdete na našej webovej stránke

www.mladyvedec.sk/objednavky.

V prípade, že odoberáte len časopis zdarma na základe podpory z APVV, nie je potrebné objednávku obnovovať, pretože táto objednávka platí počas celých troch rokov realizácie projektu.

Prajem vám veľa nových a zaujímavých zážitkov a dúfam, že sa s najzaujímavejšími s nami opäť podelíte prostredníctvom našej fotosúťaže.

Martin Hriňák