Úvodník 12. čísla

Po dlhšom čase sa k vám opäť dostáva ďalšie číslo časopisu. Možno ste si aj vy všimli výpadok našich webových stránok. Na ich obnove intenzívne pracujeme, aby boli do konca roka opäť plne k dispozícii vrátane kompletného archívu jednotlivých čísel časopisu. Keďže objednávky časopisu boli evidované prostredníctvom nášho servera, chvíľu trvalo, kým sme ich opäť skompletizovali. Ale poďme sa už venovať aktuálnemu číslu časopisu.

 

Začnem od jeho konca – na 4. strane obálky nájdete vyhodnotenie 3. ročníka našej fotografickej súťaže. Na 6. strane zase nájdete riešenie a vyhodnotenie krížovky z minulého čísla. Výhercom v oboch súťažiach blahoželáme a posielame im spolu s týmto časopisom aj vecné ceny.

Tento rok organizujeme už štvrtý ročník korešpondenčnej súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť všetci žiaci základných a stredných škôl na Slovensku. Dúfame, že sa vás do nej zapojí čo najviac, pretože opäť máme pre vás pripravené knižné aj neknižné ceny. Pre súťaživých čitateľov zameraných na matematiku prinášame aj zadania súťažných úloh korešpondenčného seminára MATMIX a informácie o súťaži Matboj. Pre biológov a ekológov sú to zase súťaže Oči na stopkách a Hodina s ekostopou. Pre nesúťaživé typy uverejňujeme aj článok o tom, ako sa nebezpečné kvasinky chránia pred liečivami.

V tomto čísle nájdete pokračovania seriálov Rastliny okolo nás, Skvosty v rastlinnej ríši, Operence okolo nás, dokončujeme aj článok o krivkách Nie je čiara ako čiara. V seriáli o slovenských jaskyniach sa budeme venovať Bystrianskej a Dobšinskej ľadovej jaskyni. Bridžistom je opäť určená jedna dvojstrana, na ktorej sa v tomto čísle budeme venovať rôznym obranným stratégiám. V niekoľkých najbližších číslach sa budeme venovať novému seriálu – Vynálezy majstra Leonarda, v ktorom si postupne priblížime jednotlivé vynálezy Leonarda da Vinci. Tento seriál bude tematicky viazaný na jednotlivé oblasti, ktorým sa da Vinci počas svojho plodného života venoval.

O viacerých neštandardných výskumoch, nad ktorými sa určite pousmejete, a ich výsledkoch sa dočítate v článku Ig Nobelove ceny. Zábave sa venuje aj článok Optické hračky 19. storočia, v ktorom sa oboznámite s prístrojmi, s ktorými si ľudia krátili dlhé chvíle v minulosti, keď ešte nemali televízory ani iné podobné prístroje.

V seriáli o osobnostiach sa v tomto čísle venujeme dvom – významnému matematikovi Josephovi Louisovi Lagrangeovi a filozofovi Michelovi Montaigneovi.

V najbližších dňoch sa uskutoční konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, na ktorej budem prezentovať aj časopis Mladý vedec. Zároveň sa paralelne s týmto podujatím organizuje aj celoštátna súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2010. S najzaujímavejšími príspevkami sa v prípade záujmu ich autorov zoznámite v najbližších číslach časopisu.

Martin Hriňák