Oči na stopkách a Hodina s ekostopou

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila na školský rok 2010/2011 dve nové súťaže pre školy Hodina s ekostopou a Oči na stopkách. Súťaže sa realizujú v rámci úspešných školských programov SAŽP – Ekologická stopa a Na túru s NATUROU.

 

Hodina s ekostopou


Súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa sa vyhlasuje v rámci školského programu Ekologická stopa, do ktorého je v súčasnosti zapojených viac ako 380 škôl z celého Slovenska.

Úlohou súťažiacich učiteľov je podľa pripraveného formulára opísať aktivitu zameranú na ekologickú stopu, ktorú zrealizovali počas vyučovacej hodiny so svojimi žiakmi.

Zapojiť sa môže každý pedagogický pracovník v nasledujúcich súťažných kategóriách:

A) materské školy,

B) základné školy – B1 I. stupeň, B2 II. stupeň,

C) stredné školy.

Tri najlepšie aktivity v každej súťažnej kategórii budú ocenené knižnými a športovými cenami. Všetky zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených, iba víťazov.

Aktivity je potrebné zasielať elektronicky na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. najneskôr do 5. júna 2011.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na portáli školského programu Ekologická stopa www.ekostopa.sk.

Oči na stopkách


Školská kampaň a reportérska súťaž zameraná na informovanie verejnosti o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode.

Poslaním kampane Oči na stopkách je otvárať ľuďom oči a odhaľovať pravdu o ich vzťahu k prírode. Prostredníctvom reportáží zo škôl z celého Slovenska môžu ich autori nastaviť zrkadlo „dospelákom“, ale aj svojim rovesníkom. Poukázať na to, že poškodzovanie životného prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na uliciach... V tom istom priestore sa však odohrávajú aj iné príbehy, skutky, činy ľudí, o ktorých sa, naopak, hovorí veľmi málo. Práve ony však môžu byť pozitívnym príkladom a inšpiráciou pre ostatných. Stačí mať otvorenú myseľ a „oči na stopkách“. Zachytiť tieto príklady perom a objektívom fotoaparátu. Pozitívne aj negatívne.

Úlohou súťažiacich je formou reportáže spracovať jeden konkrétny prípad pozitívneho alebo negatívneho správania človeka k prírode, s ktorým sa osobne stretli. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci členovia prieskumných skupín v školskom programe Na túru s NATUROU.

Súťaž prebieha v troch súťažných kategóriách:

1. Reportérske oči na stopkách

Najlepšia reportáž o pozitívnom alebo o negatívnom správaní človeka k prírode.

2. Bystrozraké oči na stopkách

Tematicky najvýstižnejšia fotografia.

3. Veľké oči na stopkách

Najviac uverejnených reportáží.

Reportáže bude hodnotiť odborná porota zložená z redaktorov časopisu Enviromagazín a odborných pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia. Najlepšie reportáže budú ocenené hodnotnými praktickými cenami, uverejnené v časopise Enviromagazín a z vybraných fotografií bude zostavený nástenný kalendár Oči na stopkách.

Do súťaže budú zaradené všetky reportáže publikované v internetovej rubrike Oči na stopkách do 22. mája 2011. Výsledky súťaže budú vyhlásené počas Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2011.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na portáli školského programu Na túru s NATUROU www.snaturou2000.sk.

Staňte sa BEAGLE školou v novom školskom roku 2010/2011

BEAGLE je online projekt o biologickej diverzite prístupný pre všetky školy v Európe. Ako účastníci projektu si vyberiete jeden alebo viac stromov, ktoré budete sledovať počas celého roka.

Stromy predstavujú živé indikátory zdravia našej planéty a zohrávajú dôležitú úlohu v udržiavaní rovnováhy životného prostredia. Poskytujú mnoho ekosystémových funkcií, napríklad premieňajú oxid uhličitý na kyslík a zabraňujú pôdnej erózii. Sledovanie fenologických fáz stromov a skúmanie vzájomných súvislostí na národnej a európskej úrovni umožní zisťovať odlišnosti medzi jednotlivými druhmi stromov z hľadiska geografického rozšírenia, historických fenologických záznamov, mytológie, histórie a biologickej rozmanitosti. Stromy sú indikátormi zmien životného prostredia. Pre nás ľudí sú príkladom, ako by sme mohli a mali trvalo udržateľne žiť.

Na stránku projektu www.beagleproject.org budete vkladať záznamy o fenologických fázach stromov spolu s fotodokumentáciou vašich záznamov. Nezabudnite sa zároveň zapojiť do fotografickej súťaže BEAGLE CHALLENGE na tému „Čo žije na tvojom strome?“. Neskôr budete porovnávať svoje výsledky s ostatnými školami a zistíte ako sa líšia v jednotlivých krajinách Európy.

BEAGLE projekt sa spustil 15. marca 2010 a bude pre školy dostupný nasledujúcich 5 rokov. Do projektu sa môžete zapojiť v ľubovoľnom čase počas školského roka aj prázdnin a chýbajúce fenologické fázy si doplníte priebežne počas práve prebiehajúceho obdobia. Viac informácií nájdete na stránkach www.beagleproject.org a www.sazp.sk. Na týchto stránkach môžete nájsť už výsledky z doterajších prieskumov a dát, ktoré vložili školy.