Ig Nobelove ceny

30. septembra 2010 sa na Harvardskej univerzite uskutočnil už 20. ročník udeľovania Ig Nobelových cien. Tieto ceny sú udeľované za objavy, ktoré najprv vyvolajú u ľudí smiech a až potom ich donútia o nich premýšľať.

Ceny sú udeľované za nevšedné, nezvyčajné a nekonvenčné objavy v oblasti prírodných vied, zdravotníctva a techniky. Zaujímavosťou je, že ceny jednotlivým odmeneným vedcom zvyčajne odovzdávajú nositelia „klasických“ Nobelových cien. Záznam zo slávnostného ceremoniálu si môžete pozrieť aj na internete – napríklad na stránke

 

www.youtube.com/watch?v=oIKnFZhCr2k.

V tomto roku bolo udelených 10 cien v nasledujúcich oblastiach:

Cena za techniku

Karine Acevedo-Whitehouse a Agnes Rocha-Gosselin z Veľkej Británie a Diana Gendron z Mexika za zdokonalenie metódy zbierania vzoriek z veľrybích výtryskov za pomoci diaľkovo ovládanej helikoptéry.

Cena za medicínu

Simon Rietveld a Ilja van Beest z Holandska za objavenie toho, že príznaky astmy sa dajú liečiť jazdou na horskej dráhe.

Cena za plánovanie dopravy

Toshiyuki Nakagaki, Atsushi Tero, Seiji Takagi, Tetsu Saigusa, Kentaro Ito, Kenji Yumiki, Ryo Kobayashi z Japonska a Dan Bebber, Mark Fricker z Veľkej Británie za využitie slizoviek na určenie optimálnych trás v železničnej doprave.

Porovnanie sietí vytvorených Physarum polycephalum s tokijskou železničnou sieťou

Za povšimnutie stojí aj to, že traja z ocenených získali Ig Nobelovu cenu už aj v roku 2008 za dôkaz, že slizovky dokážu riešiť hlavolamy.

Cena za mier

Richard Stephens, John Atkins a Andrew Kingston z Veľkej Británie za potvrdenie všeobecne uznávaného tvrdenia, že nadávanie pomáha tíšiť bolesť.

Cena za ekonómiu

Výkonní riaditelia a vedenie firiem Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch a Magnetar za vytvorenie a predvádzanie nových spôsobov investovania peňazí maximalizujúcich zisk a minimalizujúcich riziká pre svetovú ekonomiku alebo pre jej časť.

Cena za zdravotníctvo

Manuel Barbeito, Charles Mathews a Larry Taylor z USA za experimentálne overenie faktu, že mikróby sa držia bradatých vedcov.

Cena za fyziku

Lianne Parkin, Sheila Williams a Patricia Priest z Nového Zélandu za preukázanie toho, že ľudia sa na zľadovatených chodníkoch v zime šmýkajú a padajú menej často, keď majú navlečené ponožky na svojich topánkach.

Správne navlečené ponožky na topánkach a jeden z testovaných chodníkov

Cena za biológiu

Libiao Zhang, Min Tan, Guangjian Zhu, Jianping Ye, Tiyu Hong, Shanyi Zhou a Shuyi Zhang z Číny a Gareth Jones z Veľkej Británie za vedecké zdokumentovanie orálneho pohlavného styku kaloňov.

Cena za manažment

Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda a Cesare Garofalo z Talianska za matematický dôkaz toho, že spoločnosti by fungovali efektívnejšie, ak by zamestnancov povyšovali náhodne.

Aplet na webovej stránke autorov, pomocou ktorého si môžu jej návštevníci overiť výsledky ich výskumu

Ďalšie zaujímavé informácie o jednotlivých tohtoročných (ale aj predchádzajúcich) cenách s odkazmi na originálne publikované články nájdete na webovej stránke

http://improbable.com/.

Martin Hriňák