4. ročník korešpondenčnej súťaže

Naša korešpondenčná súťaž je určená všetkým žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy z rôznych vedných oblastí, ktorým sa venujeme na stránkach časopisu.

Odpovede na časť otázok nájdete po dôkladnom prečítaní jednotlivých článkov v časopise, avšak niektoré otázky budú vyžadovať aj trochu samostatnej práce. Na konci súťaže, ktorá bude mať dve kolá, odmeníme najlepších riešiteľov peknými vecnými cenami. Odmeníme víťazov jednotlivých kategórií a minimálne prvých 20 riešiteľov v celkovom poradí. Celkový počet odmenených riešiteľov a spôsob ich určenia bude zverejnený v 14. čísle časopisu spolu s konečnou výsledkovou listinou.

 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihlášky, v ktorej uvediete svoje meno, priezvisko, školu, triedu, vek a e‑mail.

V závislosti od náročnosti úlohy budete môcť získať za jej správne vyriešenie 1 až 9 bodov. Úlohy sú rozdelené do dvoch kategórií – úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy s postupom riešenia. Pri písaní svojich riešení úloh s postupom riešenia nezabudnite na to, že je dôležité opísať, ako ste sa k odpovedi dopracovali. Pri náročnejších úlohách s postupom riešenia budete môcť získať body aj vtedy, keď váš výsledok síce nebude správny, ale postup, ktorým ste sa k nemu dopracovali, áno, a urobili ste napríklad malú chybu v závere riešenia.

Riešenia každej série zasielajte na našu adresu do uvedeného termínu – rozhoduje pečiatka na obálke s vašimi riešeniami. Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za každý deň omeškania desať bodov, pričom riešenia, ktoré prídu viac ako týždeň po termíne odoslania, nebudeme vôbec opravovať. Svoje riešenia zasielajte na adresu:

P-MAT, n. o.
Mladý vedec – Korešpondenčná súťaž
P. O. BOX 2
814 99 Bratislava 1

Všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže nám môžete zaslať na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Riešenia úloh v elektronickej podobe zatiaľ neprijímame, avšak vytlačené riešenia písané na počítači sú vítané.

Svoje riešenia píšte čitateľne v slovenskom jazyku na papiere formátu A4 (kancelársky papier) a na každý papier napíšte hlavičku – svoje meno a školu. V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, zopnite ich spolu. Na jednom papieri uveďte všetky svoje odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou (nemusíte ich vyriešiť všetky). Riešenia úloh s postupom začnite vždy na novom papieri označenom číslom úlohy, menom a školou. Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré budú spĺňať tieto kritériá.

Korešpondenčná súťaž je súťažou jednotlivcov. Riešenia súťažných úloh vypracujte sami. V prípade, že zistíme, že nejaká skupina odpisovala, každý jej člen dostane za celú sériu 0 bodov, aj keby odpisoval čo i len v jednej úlohe.

V prípade, že nájdete viacero riešení jednej úlohy, stačí, ak nám zašlete jedno. Žiadne dodatočné body za ďalšie riešenia nemôžete získať.

V prípade, že nebudete spokojní s hodnotením svojho riešenia, môžete nám do 10 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov danej série v časopise poslať reklamáciu s odôvodnením a požadovaným počtom bodov.

Zadania úloh s krátkou odpoveďou

1. Aká je spoločenská hodnota jedného jedinca pinky lesnej? (1 bod)

2. Ktorú kartu by ste v bridži vyniesli proti záväzku 1 bez tromfov, ak by ste mali na ruke vo farbe, ktorú licitoval váš partner, kombináciu kariet A Q J 9 8? (1 bod)

3. Aké má uplatnenie krasovlas bezbyľový vo veterinárnej medicíne? (1 bod)

4. Ako nazývame plod horca krížatého? (1 bod)

5. V akej najvyššej nadmorskej výške môžeme nájsť v Alpách horček brvitý? (1 bod)

6. Ktorá látka výrazne prispieva k udržaniu polotekutého stavu plazmatickej membrány húb? (1 bod)

7. Aký je hlboký Bystriansky závrt? (1 bod)

8. Ako môžeme preložiť do slovenčiny latinské slovo campanula? (1 bod)

9. V ktorom roku sa zaradila Dobšinská ľadová jaskyňa medzi pamiatky prírodného dedičstva UNESCO? (1 bod)

10. Aká rovinná krivka je vo všeobecnosti trajektóriou bodu, ktorý v rovine vykonáva posuvný pohyb úmerne spojený s rotačným pohybom? (1 bod)

11. Koľko grafických listov obsahuje Atlantský kódex a kto ho zostavil? (2 body)

12. Aké sú typické znaky hýľa lesného? (2 body)

13. Ako nazývajú v Dolomitoch plesnivec alpínsky? (2 body)

14. Čo je to „atletická noha“? (2 body)

15. V akom rozmedzí sa pohybujú teploty v Dobšinskej ľadovej jaskyni počas roka? (2 body)

16. Kto je autorom výroku: „Keby som bol bohatý, nedosiahol by som pravdepodobne svoje postavenie v matematike.“? (3 body)

17. Čo je to taran a na čo slúžil? (3 body)

18. Opíšte rozdiel medzi zoetropom a fenakistoskopom. (3 body)

19. Čo je to brachystochrona? (4 body)

20. Čo je to dioráma a čo bolo jej cieľom? (4 body)

Zadania úloh s postupom riešenia

21. Rotáciou akej známej rovinnej krivky vzniklo teleso na nasledujúcom obrázku? (5 bodov)

22. Akú kartu by ste v bridži vyniesli proti záväzku 3 bez tromfov, ak by ste mali na ruke tieto karty: ♠xxx ♥KJxxx ♦KJxx ♣QJxxx a prečo? (6 bodov)

23. Určte, koľkými spôsobmi môžeme rozostaviť 8 veží na šachovnici 8x8 tak, aby sa navzájom neohrozovali. (7 bodov)

24. Počas sušenia húb sa z nich odparí až 95 % vody, ktorú obsahujú. Z 10 kilogramov čerstvých húb sme takto získali 1 kilogram sušených húb. Určte, koľko percent vody obsahujú sušené huby. (8 bodov)

25. Katarína sa hrala v záhrade s Kristínou s rovnoramennými váhami a vážili ovocie, ktoré práve dozrievalo. Katarína zistila, že tri hrušky a jedno jablko majú rovnakú hmotnosť ako desať sliviek. Kristína naopak zistila, že dve hrušky majú rovnakú hmotnosť ako jedno jablko a dve slivky. Mali k dispozícii len jedno kilogramové závažie. Po dlhom hľadaní vhodnej kombinácie zistili, že dve hrušky, štyri jablká a štyri slivky majú hmotnosť práve jeden kilogram. Určte hmotnosti jednotlivých druhov ovocia za predpokladu, že všetky plody rovnakého druhu majú rovnakú hmotnosť. (9 bodov)