Úvodník 13. čísla

So začiatkom jari k vám prichádza aj ďalšie číslo Mladého vedca. Sme radi, že sa počet odberateľov časopisu neustále zvyšuje, snažíme sa ho prezentovať na množstve konferencií a podujatí. Z nedávno absolvovaných spomeniem konferencie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, 42. konferenciu slovenských matematikov a konferenciu Učíme pre život. Na týchto podujatiach dostávam neustále rôzne tipy na články v časopise, postupne sa ich snažíme aj realizovať. Ak poznáte školu, ktorá časopis neodoberá, dajte im kontakt na náš časopis, aby sa dostal na čo najväčší počet škôl. Bola by škoda nevyužiť možnosť bezplatného odoberania časopisu, ktorá tu ešte stále je vďaka nášmu projektu z Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Možno ste si všimli aj to, že toto číslo je oproti predchádzajúcemu o štyri strany hrubšie za nezmenenú cenu. Sme radi, že sa nám podarilo nájsť lacnejšiu tlačiareň, ktorá nám umožnila zväčšiť rozsah časopisu.

Vo svete sa stalo veľa nových a zaujímavých vecí, niektoré z nich vám prinášame aj v tomto čísle časopisu. Z biológie sa opäť venujeme sexuálnym praktikám živočíchov, keďže prvý článok na túto tému sa na našom webe stal najčítanejším článkom v histórii časopisu. Z rastlinnej ríše pokračujeme v seriáli o skvostoch v rastlinnej ríši a rastlinami okolo nás. Z geológie nájdete v tomto čísle články o niekoľkých zaujímavých jaskyniach v dvoch článkoch. Pre technicky zameraných čitateľov prinášame pokračovanie článku o vynálezoch Leonarda da Vinci, prehľad zaujímavých tunelov sveta a ďalšie zaujímavosti. V tradičnom seriáli o známych aj neznámych osobnostiach vám v tomto čísle priblížime bližšie Nielsa Bohra a niekoľko zaujímavých myšlienok Richarda P. Feynmana.

Bridžistom je určený článok o bridžovej matematike, ktorá prináša úplne iný rozmer do hrania tejto zaujímavej hry. Matematici si okrem tejto bridžovej matematiky nájdu aj zadania a vzorové riešenia korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX.
Zo súťaží prinášame aj vzorové riešenia a výsledky 1. série korešpondenčnej súťaže a zadania druhej série. Opäť sme sa nevyhli odpisovaniu niektorých riešiteľov, čo nás mrzí, pretože vaša snaha vyšla navnivoč. Máte však možnosť zapojiť sa aj do druhej série. Dúfam, že počet riešiteľov v druhej sérii ešte narastie. Na našej webovej stránke nájdete aj výsledkové listiny po jednotlivých ročníkoch. Nezabudnite na to, že odmeňujeme nielen riešiteľov podľa celkového umiestnenia, ale aj podľa umiestnenia vo svojom ročníku, takže šanca získať zaujímavú cenu je stále aktuálna a reálna vo všetkých kategóriách.

Prajem vám príjemné čítanie a príjemný začiatok jari.

Martin Hriňák