Obsah 13. čísla časopisu
Obsah 13. čísla časopisu Mladý vedec
Obsah
Úvodník
Sexuálne praktiky živočíchov II
Vynálezy majstra Leonarda II
Skvosty v rastlinnej ríši
Rastliny okolo nás
MATMIX
Zaujímavosti z vedy a techniky
4. ročník korešpondenčnej súťaže
Vyhodnotenie 1. série
Výsledková listina po 1. sérii
2. séria 4. ročníka korešpondenčnej súťaže
Jaskyňa Zlá diera
Bridžová matematika
Najzaujímavejšie tunely sveta
Niels Bohr – majster v domýšľaní problémov
Nemám pocty rád
Čo sa skrýva pod povrchom V. Slovenské a svetové unikáty
V ďalšom čísle časopisu nájdete
3. ročník fotografickej súťaže