2. séria 4. ročníka korešpondenčnej súťaže

Článok v pdf

Zadania úloh s krátkou odpoveďou

1. Ktorej téme sa venuje kódex O lete vtákov Leonarda da Vinci? (1 bod)

2. Do ktorej čeľade patrí pečeňovník trojlaločný? (1 bod)

3. Aká je dĺžka Severomujského tunela? (1 bod)

4. Uveďte, čo je najväčšou atrakciou Krásnohorskej jaskyne, ktorá bola donedávna zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov. (1 bod)

5. Do akej dĺžky dorastajú sintrové brčká v Gombaseckej jaskyni? (1 bod)

6. Ako sa nazýva najvyššie položený tunel sveta? (1 bod)

7. V ktorej slovenskej jaskyni nájdeme Katarínsku halu a Pôrodnú chodbu? (1 bod)

8. Aká bola celková úspešnosť riešiteľov v 1. sérii korešpondenčnej súťaže časopisu? (1 bod)

9. Samce ktorého druhu hmyzu sa snažia oklamať samičky prázdnym obalom miesto darčeka a pária sa s nimi dovtedy, kým nerozbalia darček a nezistia, že je prázdny? (1 bod)

10. Ktoré dva ostrovy spája tunel Seikan? (2 body)

11. Ktorá rastlina je známa pod názvom zajačia kapusta? (2 body)

12. Komu prisudzujeme nasledujúci citát: „Všetky vety, ktoré vyslovím, musíte považovať za otázky a nie za tvrdenia.“? (2 body)

13. Čo spôsobuje nárast veľkosti samcov opíc druhu saimiri červenochrbtý v čase párenia? (2 body)

14. Akým spôsobom signalizujeme v bridži partnerovi počet kariet v rozohrávanej farbe pri štandardnom spôsobe signalizovania? (2 body)

15. Aký je rozdiel medzi samčími a samičími kvetmi liesky obyčajnej? (2 body)

16. Ako sa nazývajú najväčšie suchozemské korytnačky na svete a kde ich môžeme nájsť? (3 body)

17. Akým spôsobom sa rozmnožujú parazitoidné osičky? (3 body)

18. Ktoré významné látky obsahujú kvetné úbory sedmokrásky obyčajnej? (3 body)

19. Čomu sa venoval Leonardo da Vinci pri štúdiu a kopírovaní letu vtákov? (4 body)

20. Ktoré sú charakteristické znaky, podľa ktorých spoznáte poniklec biely? (4 body)

Zadania úloh s postupom riešenia

21. Opíšte, ako fungoval cestomer, ktorý navrhol Leonardo da Vinci. (5 bodov)

22. Vysvetlite, v čom spočíva rozdiel medzi aragonitom a kalcitom. (6 bodov)

23. Peťo má vo svojej triede 28 spolužiakov. Každý z nich má v triede iný počet priateľov. Koľko priateľov má Peťo? (7 bodov)

24. Nahraďte hviezdičky číslicami na nasledujúcom obrázku tak, aby platilo naznačené násobenie: (8 bodov)

25. Sopka má tvar kužeľa s polomerom podstavy r a výškou 2r, kde r je kladné reálne číslo. Počas poslednej erupcie chrlila lávu zo svojho vrcholu s priemerom 20 metrov rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu (zrezanie kužeľa na vrchole sopky vzhľadom na jej rozmery zanedbávame). Táto erupcia trvala dva týždne a celková výška sopky sa počas nej zvýšila o dva metre (láva sa rovnomerne rozliala po celom povrchu sopky a vytvorila opäť kužeľ). Vypočítajte výšku sopky pred začiatkom erupcie. Výsledok uveďte s presnosťou na jedno desatinné miesto. (9 bodov)

Termín odoslania úloh 2. série: do 6. 5. 2011