Jaskyňa Zlá diera

 

Tento ojedinelý krasový útvar patrí k tým slovenským jaskyniam, ktoré nespravuje Správa slovenských jaskýň, a teda nie sú pre verejnosť bežne prístupné.

Starostlivosť o túto jaskyňu patrí do kompetencie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Pre záujemcov je sprístupnená za špeciálnych podmienok speleologickou vodcovskou činnosťou.

Jaskyňa Zlá diera, nazývaná i Lipovecká jaskyňa, sa nachádza na území Prešovského kraja, približne 30 km od Prešova. Ak ju chcete navštíviť, stačí z hlavnej cesty na trase Poprad – Prešov odbočiť v obci Fričovce smerom na Šindliar a Lipovce. Za obcou Lipovce po prejdení približne 2 km sa nachádza parkovisko s informačnou tabuľou o existencii tejto jaskyne.

Potom stačí prejsť asi dve minúty pešo po lúke a ďalších 15 minút po lesnom, vynikajúco upravenom chodníku.

V chatke, ktorá sa nachádza nad jaskyňou, dostanú záujemcovia o návštevutohto podzemného krasového útvaru prilbu a čelovú lampu, prípadne karbidku, pretože jaskyňa nie je elektricky osvetlená. Potrebná je tiež vlastná pevná obuv a primerané oblečenie, pretože teplota v jaskyni dosahuje sedem stupňov Celzia.

Krátka príprava pred vstupom

Po absolvovaní úzkej vstupnej chodby smerujúcej šikmo nadol spevnenej betónovými schodíkmi a vybavenej oporným zábradlím sa návštevníci od sprievodcu dozvedia prvé informácie.

Jaskyňa síce geomorfologicky patrí do pieskovcového pohoria Bachureň,vznikla však v dolomiticko-vápencovej kryhe, ktorá sem zasahuje zo susedného pohoria Branisko.

Táto prírodná pamiatka sa nachádza v piatom (najprísnejšom) stupni ochrany. Na jej stenách sa nachádza jaskynný vápenec – sinter, ktorý je tvorený kalcitom a dolomitom. Dolomit sa správa ako špongia – zadržiava značné množstvo vody.

Jaskynný vápenec – sinter

Z jej stropu visia veľmi tenké kvaple – duté brčká, ktoré sa každý rok predĺžia približne o 1 mm.

Brčká visiace zo stropu jaskyne

Tento podzemný krasový útvar je domovom dvanástich druhov netopierov, z ktorých najvýznamnejšími sú podkovár malý a netopier veľký. Tieto cicavce sa tu zdržiavajú v štádiu hibernácie – zimného spánku – od novembra do apríla, počas ktorého sa 10 – 12-krát prebúdzajú. Od mája odlietajú von do oblasti ľudských obydlí, kde sa pária. Počas roka privedú na svet väčšinou jedno mláďa.

V čase našej návštevy na stene blízko vchodu do jaskyne odpočíval najskôr jeden jedinec a o niekoľko metrov nižšie ďalšie tri.

Na určitom mieste jaskyne sa koncom apríla všetky netopiere zlietavajú a potom spoločne vyletia von. Do jaskyne sa však príležitostne vracajú i počas letného obdobia.

Jeden z netopierov

Ďalšie dva jedince netopierov splývajú so
farbením steny jaskyne

O niekoľko minút sa návštevníci dostanú do najpriestrannejšieho miesta jaskyne – Katarínskej haly. Má priemer 30 metrov a nachádza sa v hĺbke 28 m. Pozornosť malých i väčších púta Jazierko šťastia, v ktorom sa nachádza niekoľko kvapľov tvorených kalcitom, a vedľa neho rôzne zvyšky kostičiek a črepov z minulosti, ba i nefunkčný nožík z rozhrania 15. a 16. storočia.

Kvaple v Jazierku šťastia v Katarínskej hale

Kým si ich návštevníci prezerajú, od sprievodcu sa môžu dozvedieť vysvetlenie pomenovania jaskyne Zlá diera: V minulosti boli v tejto oblasti polia, lúky a pasienky, na ktorých sa pásli ovce a kravy. Niektoré zvieratá nešťastne spadli do tejto jaskyne – diery – a deti, ktoré ich mali počas pastvy strážiť, boli od rodičov vyhrešené za zlé plnenie svojich povinností. Preto nazvali túto dieru zlou.

V jaskyni sa tiež nachádzajú kosti z oviec, jeleňa, lebka jazveca, ba i lebka medveďa s vypadávajúcim zubom.

Kosti z oviec a jeleňa

Lebka medveďa

Lebka jazveca

Časť sprístupnených priestorov v jaskyni je pomerne úzka. Tejto skutočnosti návštevníci musia prispôsobiť i formu pohybu a spôsob premiestňovania sa. Pre štíhlejších a najodvážnejších je určený prechod tzv. Pôrodnou chodbou, po absolvovaní ktorej sa môžu cítiť ako po druhom narodení.

Oči všetkých návštevníkov sa sústredia i na Farebnú sieň, v ktorej sú biele odtiene tvorené vápnikom, červené železom a čierne uhlíkom.

Farebná sieň

Jeden z úzkych priestorov v jaskyni


Poslednou zaujímavosťou je Jazierko, v ktorom si podľa legendy majú mladé devy a mládenci namočiť prsty, aby si do jedného roka našli budúcich životných partnerov.

Asi po štyroch desiatkach minút sa prehliadka tohto zaujímavého prírodného výtvoru končí. Dospelí návštevníci budú síce ľahší o 5,50 €, ale bohatší o mnohé informácie a dojmy.

Príjemné prostredie je i v okolí jaskyne – deti a ich rodičia si môžu oddýchnuť na hojdačkách a lavičkách, botanikov isto zaujme flóra okolitého zmiešaného lesa.

Východ z jaskyne

Jaskyňa je pre verejnosť sprístupnená od roku 1999. Otvorená je denne od 1. apríla do 15. novembra. Počas pracovných dní a pre vstup väčších organizovaných skupín sa odporúča vopred kontaktovať telefonicky, resp. e-mailom. Všetky kontakty nájdete na webovej
stránke jaskyne www.zladiera.sk.


Danica Božová
Foto: Vladimír Boža