Úvodník 14. čísla

Článok v pdf

 

Práve v týchto dňoch, keď dostávate do rúk júnové číslo časopisu, sa končí školský rok a blížia prázdniny. Prinášame vám v ňom opäť množstvo zaujímavých článkov a pozvánok na zaujímavé aktivity na najbližšie mesiace. Najbližšou akciou je svetová vedecká súťaž Expo Science International, ktorá sa uskutoční v júli tohto roku v priestoroch bratislavskej Incheby. V rámci tejto súťaže budú talentovaní mladí vedci z celého sveta prezentovať svoje vedecké projekty v rôznych disciplínach.

V septembri sa zase v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Tatranskej Lomnici uskutoční festival vedy Noc výskumníkov 2011. Počas celého dňa a noci sú pre vás pripravené rôzne aktivity, ktoré vám ukážu zábavnú a zaujímavú stránku vedy. Tento rok sa tohto festivalu zúčastníme aj my s časopisom Mladý vedec – náš stánok nájdete v bratislavskom nákupnom centre Avion 23. septembra 2011. Budete si môcť vyskúšať zaujímavé pokusy, prelistovať staršie vydania časopisu a pozrieť zaujímavé videá, o ktorých sme písali v časopise, ale aj tie, ktoré sa doň nezmestili.

V tomto časopise nájdete množstvo článkov zameraných na biológiu – začíname našimi zdanlivo živorodými plazmi, stretneme sa s parazitmi, ktoré sú všade okolo nás, priblížime si život ďatľa veľkého a pinky severskej. Prejdeme až na úroveň bunky, kde si priblížime procesy realizované pri rozmiestňovaní organel a molekúl. V rámci seriálov Rastliny okolo nás a Skvosty v rastlinnej ríši si priblížime ďalšie naše slovenské rastliny.

Matematikom je opäť určená príloha MATMIX, v ktorej si nájdu osem riešených a dve neriešené úlohy na prázdniny.Po dvoch rokoch končíme seriál Čo sa skrýva pod povrchom, avšak neznamená to, že sa jaskyniam už nebudeme venovať – v budúcom čísle časopisu ešte nájdete článok o Stanišovskej jaskyni. V bridžovom seriáli pokračujeme kapitolou venovanou plánovaniu zohrávky. V tomto čísle sa v seriáli o známych osobnostiach budeme venovať Hermannovi Ludwigovi Helmholtzovi a Norbertovi Wienerovi.

Technicky zameraným čitateľom je určený koniec časopisu – nájdete tam článok o hypertexte, informácie o festivale vedy Noc výskumníkov, o zaujímavom projekte vybudovania mesta Masdar City a troch netradičných vynálezoch, ktoré možno oceníte aj vy.

Úspešne sme ukončili aj 4. ročník korešpondenčnej súťaže – víťazom blahoželáme a tým menej úspešným prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníku korešpondenčnej súťaže. Všetkým zúčastneným, ktorí získali aspoň 70 bodov, posielame pekné vecné ceny a diplomy. Zároveň posielame ceny a diplomy aj najlepším riešiteľom v rámci jednotlivých ročníkov.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok vyhlasujeme už štvrtý ročník fotografickej súťaže – podrobnosti o nej a príslušné pokyny nájdete na štvrtej strane obálky. Tešíme sa na vaše príspevky do súťaže a na osobné stretnutie na Noci výskumníkov 2011 v Bratislave.

Martin Hriňák