Expo Science International 2011

Článok v pdf

V dňoch 19. až 22. júla 2011 sa v priestoroch Incheby uskutoční trinásty ročník svetovej vedeckej súťaže Expo Science International. Talentovaná mládež z celého sveta bude prezentovať vedecké projekty v rôznych disciplínach, ako napríklad astronómia, robotika, informatika, biotechnológia, vedy o zemi a pod. Jednotlivé projekty bude posudzovať štyridsaťčlenná hodnotiaca komisia. Prezentovaním výsledkov bádateľských výskumov prostredníctvom vizuálnych ukážok účastníci dokážu, že veda vie byť hravou a zábavnou.

Expo Sciences International (ESI) je celosvetová súťaž pre mladých vedcov – študentov stredných škôl konajúca sa každý nepárny rok vždy na inom kontinente. Účastníci majú jedinečnú možnosť stretnúť sa s kultúrou „celého sveta“, komunikovať, spoznávať, rešpektovať a v konečnom dôsledku spolupracovať vo svete vedcov na medzinárodnej úrovni. Podujatie vytvára priestor pre pochopenie faktu, že veda má rôzne formy, ktoré si bežne ani neuvedomujeme, a preto môže byť aj rôzne vnímaná. Tohto roku sa medzi hosťujúce metropoly minulých ročníkov, akými boli Moskva, Grenoble, Santiago de Chile, Puebla, Praha či Montreal, zaradí aj hlavné mesto Slovenskej republiky.

Organizovanie hodnotnej a celosvetovo známej a uznávanej súťaže je veľkým krokom nielen pre mladých ľudí, ktorých sa táto prehliadka vedeckých prác priamo dotýka, ale i pre celé Slovensko, ktoré má možnosť i týmto spôsobom dokázať, že je „malou veľkou krajinou“.

V roku 2009 získal AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku – po štvorročnom úsilí poverenie od svetovej organizácie MILSET Svet zorganizovať v roku 2011 prestížnu súťaž Expo Sciences International (ESI) v Bratislave na Slovensku. AMAVET sa tak stal víťaznou kandidujúcou organizáciou, rovnako ako zvíťazila i kandidatúra Slovenskej republiky spomedzi ostatných žiadateľov (Kuvajt, Singapur a Portugalsko). Slávnostné odovzdanie štafety pre pokračovanie súťaže prebrali zástupcovia AMAVET-u počas ESI 2009 v Tunise na výročnom zasadnutí organizácie MILSET a definitívne sa tak stali organizátormi veľkolepej súťaže celosvetového charakteru Expo Sciences International 2011.

Veľkosť a hodnotu podujatia potvrdzuje skutočnosť, že záštitu nad podujatím prevzali Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Milan Ftáčnik, primátor mesta Bratislava a Ľudovít Molnár, predseda Slovenskej komisie pre UNESCO.

Viac informácií o projekte Expo Science International nájdete na stránke www.esi2011.sk alebo www.esi2011.eu.