Úvodník 17. čísla

Článok v pdf

 

Končí sa školský rok a s ním aj ďalšia etapa vydávania časopisu Mladý vedec. Tri roky podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja sa končia a od nasledujúceho školského roka bude časopis vydávaný bez externej podpory. Dúfam však, že nás podržíte vy – naši čitatelia. Na poslednej strane časopisu prinášame objednávku a dúfame, že si časopis objednáte či už pre seba, školu, žiakov alebo knižnicu. Cenu časopisu pre nasledujúci školský rok sme stanovili na 1,35 € za kus, pričom za každých 10 objednaných kusov priložíme jeden navyše zdarma, čím chceme podporiť hromadné objednávky. Budeme robiť všetko pre to, aby sme získali ďalšie zdroje na vydávanie časopisu a zníženie jeho ceny.

V tomto čísle časopisu nájdete vyhodnotenie druhej série a aj celého piateho ročníka našej korešpondenčnej súťaže. Jej najúspešnejší riešitelia od nás dostanú v priebehu júna diplomy a hodnotné ceny. Sme radi, že sa do druhej série zapojilo množstvo riešiteľov, ktorí neriešili prvú sériu. Taktiež nás potešilo, že sme nemuseli trestať odpisovanie a že ste pracovali samostatne.

Z tradičných tém prinášame opäť seriály Rastliny i Operence okolo nás, Skvosty v rastlinnej ríši aj matematickú súťaž MATMIX. Bridžový seriál tentokrát prichádza pod tajomným názvom Užitočné obety a venuje sa ďalšej z pokročilých techník zohrávky.

Pre záujemcov o tvory z našej dávnej minulosti prinášame prvý z článkov nového seriálu o prehistorických zvieratách – Vyhynuté živočíchy prehistórie.

Osobnosťou tohto čísla časopisu je Bertrand Russell, aristokrat ducha a rozumu, okrem iného aj držiteľ Nobelovej ceny za literatúru, ktorý dokázal prepojiť matematické vzdelanie s literárnou tvorbou a humanistickými ideálmi.

V článku Parazity prenosné zo zvierat na ľudí sa venujeme – ako už názov článku hovorí – tým parazitom, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Z biológie prinášame ešte článok o tom, že Gény nie sú všetko, v ktorom sa dozviete napríklad to, ako dokáže výchova zmeniť výzor potkanov.

Zo seriálu článkov o nositeľoch Nobelových cien za rok 2011 sa v tomto čísle venujeme Nobelovej cene za fyziku za objav toho, že sa rozpínanie vesmíru zrýchľuje. Pozornému čitateľovi určite neušlo, že v tomto čísle sme sa mali venovať Nobelovej cene za chémiu, avšak vzhľadom na množstvo článkov, ktoré som dostal od autorov, som tento článok ponechal do ďalšieho čísla časopisu. Z chémie však prinášame dva články – prvý sa týka Čokoládových kryštálov a ponúkne vám trochu iný pohľad na túto všeobecne známu pochúťku. Druhý vám ukáže, ako sa dá dostať Jedlom k medaile, aj keď bez istej fyzickej námahy to určite nepôjde.

Tak, ako aj po minulé roky, aj tento rok vyhlasujeme fotografickú súťaž v dvoch kategóriách a veríme, že nám opäť pošlete množstvo zaujímavých fotografií, ktoré zverejníme v septembrovom čísle časopisu.

Prajem vám pokojný záver školského roka, veľa zaujímavých zážitkov počas prázdnin a teším sa na stretnutie s vami pri čítaní Mladého vedca v septembri.

Martin Hriňák