Užitočné obety

Článok v pdf

 

Človek sa nerád lúči s niečím, čo má pre neho cenu, ale v záujme dosiahnutia vytúženého cieľa je to často jediné východisko. A platí to i o logických hrách, medzi ktorými kraľujú bridž a šach. Dobrý šachista neváha obetovať svoju figúru, ak to odštartuje porážajúcu kombináciu.

Ani bridž nie je v tomto smere výnimkou, o čom sa môžete presvedčiť aj v tomto pokračovaní nášho seriálu. Obeta istého zdvihu alebo figúry, teda cennej karty, je občas jedinou cestou, ktorá vedie k úspechu. Každý výborný hráč má v svojom hernom arzenáli viacero techník, ktoré s touto témou súvisia. Priemerný hráč sa k takejto méte prepracúva veľmi ťažko. Najčastejšou prekážkou je mu akýsi falošný pocit vlastníctva, ktorý mu bráni zbaviť sa niečoho cenného, a tie najvyššie karty v jeho ruke medzi ne patria. Rovnako sa ťažko odhodláva „zbytočne“ odovzdať zdvih, keď dobre vie, že získať ich čo najviac je jednou z priorít bridžu.

V ďalšom si na príkladoch ukážeme herné situácie, v ktorých splnenie záväzku, prípadne jeho porazenie, závisí od umenia odovzdať v pravý čas zdvih alebo figúru za podmienok, ktoré sú občas i v rozpore so všeobecne platnými princípmi.


Bezpečnosť nadovšetko

Tejto problematiky sme sa už dotkli v článku Bezpečná zohrávka. V ňom ste sa zoznámili s atypickým rozohraním kritickej farby, v ktorej môžete za priaznivých okolností získať aj všetky zdvihy, ale ak je rozdelená nevýhodne, môžete stratiť dokonca až dva. Tej horšej alternatíve sa často môžete vyhnúť tým, že obetujete jeden zdvih, ale už nestratíte žiadny iný. Pre osvieženie pamäte jeden príklad.

 

 

Hráte beztromfový slem. Ak na jeho splnenie musíte získať v kritickej farbe všetky štyri zdvihy, neostáva vám nič iné ako urobiť impas (odohrať eso trefové a zahrať impas proti dolníkovi) a dúfať, že trefovú dámu má ten správny obranca a navyše je farba delená 3-3 (prvý diagram). Ak si však môžete dovoliť jeden zdvih odovzdať (nestrácate žiaden vo vedľajších farbách), môžete sa zabezpečiť aj pred takým nevýhodným delením vo farbe, ako vidíte na druhom diagrame. Ak by ste v tomto prípade hrali rovnako (impas), prišli by ste až o dva zdvihy – okrem trefovej dámy by západ získal ešte jeden a záväzok by bol v troskách.

Bezpečne, t. j. so stratou iba jedného zdvihu, rozohráte takúto farebnú kombináciu tak, že začnete trefovým kráľom, potom malý tref k esu a ak dáma nevypadne (napr. ju má západ alebo je farba delená 3-3), pokračujete malou k trefovému dolníkovi.

Obetovať zdvih je občas jediný spôsob, ako sa môže hlavný hráč dostať na stôl, na ktorý nemá žiaden istý vstup. Pozrite si nasledujúce rozdanie, v ktorom juh zohráva záväzok 4 piky po tom, čo východ otvoril dražbu hláškou 1 srdce.

Prišiel výnos srdcovým esom (do draženej farby partnera) a pretože na západe sedel dobrý hráč, už v srdciach nepokračoval, pretože si ľahko spočítal, že juh už ďalšie nemôže mať (na stole ich je päť a rovnaký počet musí mať na svoje otvorenie i partner).

 

 

Ale tiež vidí, že stôl má iba jeden tref, a teda hlavný hráč sa bude snažiť prebíjať svoje stratové trefy. V takom prípade je najrozumnejšie okamžite vyniesť tromf s cieľom zamedziť realizácii tohto jeho zámeru. A to západ i urobil.

Vydražiteľ berie piku v ruke a nastal čas, aby si urobil plán zohrávky. Hrozí mu strata všetkých troch trefov, pokiaľ sa aspoň jeden z nich nepodarí zachrániť, či už prebitím na stole alebo odhodom na dlhé kára stola. Posledná možnosť by bola reálna, keby sa dal uskutočniť impas na kráľa, ktorý je určite na východe, pretože západ už ukázal eso, takže už nemôže mať aj kráľa; to by východ nemal dosť bodov na otvorenie dražby (dobrý hráč počíta i body). Žiaľ, na stôl nie je bezproblémový vstup – impas nie je možný.

Ak sa vydražiteľ rozhodne vyniesť tref s úmyslom ďalší prebiť, tiež neuspeje. Súperi by po jeho vzatí ihneď zahrali ďalší tromf a už by nemal čím prebíjať.

Napriek týmto zlým správam riešenie existuje. A je ním výnos kára z ruky. Východ tak síce uplatní svojho kárového kráľa, ale nech vráti čokoľvek, hlavný hráč dotromfuje a na kára stola zahodí dva trefy. Splní, pretože odovzdá iba srdce, káro a tref.

Ak by východ prvé káro prepustil, tak hlavný hráč zahrá zo severu srdcového kráľa, na ktorého zahodí jeden tref. Potom zahrá kárového dolníka. Ak ho východ prikryje kráľom, tak zahrá eso, dotromfuje, prejde károvou desiatkou na stôl a na veľké kára zahodí dva trefy z juhu.

Celkovo vydá len jeden srdcový zdvih. Ak ho východ neprikryje, zahrá z juhu malé káro, dotromfuje, stiahne eso kárové a vydá dva trefy, celkovo však vydá len tri zdvihy a záväzok splní.

Samozrejme, bolo by chybou začať v kárach esom (pre prípad, ak by vypadol singel kráľ). Ale vydražiteľ ich má až osem, a teda hrozí, že tretie kolo kár by bolo prebité obrancami – východ zoberie druhé a vynesie tretie na prebitie partnerovi.

 

Obeta, ktorá nie je obetou


Pozrite sa na toto rozdanie. Po vašom zásahu na západe pikami zohráva juh záväzok 3 BT. Vynášate štvrtú zhora – pikovú šestku, váš partner dáva desiatku (je na tretej pozícii, najvyššiu) a hlavný hráč kladie dolníka, ktorý je jeho siedmym istým zdvihom. Aby uspel, musí ďalšie dva vypracovať v dlhých trefoch. Má však veľký problém, pretože na východe sedí tzv. nebezpečný protivník, alebo tiež hyena, ako ho nelichotivo prezývajú. Je to preto, že ak by sa mu podarilo získať zdvih, potom pika vynesená z jeho strany by plán vydražiteľa rozmetala. To isté by malo byť jasné aj vám, a preto váš plán musí byť založený na tom, aby sa do zdvihu dostal partner.

Juh začína svojím trefovým kráľom a keď teraz zaspíte a pridáte malú, hlavný hráč dá zo stola päťku, pokračuje malou, vašu trefovú dámu prepustí (zo stola malá) a teší sa, pretože výnos z vašej strany mu neublíži a zvyšné tri trefy i záväzok budú jeho. Ak nezaspíte a stále myslíte na uskutočnenie svojho plánu, mali by ste predpokladať, že trefový dolník je u partnera (keby ho nemal, je to jedno), a preto si svoju dámu zahodíte na kráľa a juh tak v trefoch získa iba dva zdvihy, pretože tretie kolo tejto farby zoberie partner, vynesie piku a záväzok porazí.

Tento manéver, tzv. odblokovanie, je silnou zbraňou, ale menej skúsený hráč ju zvyčajne nepoužije. A to tým skôr, že je to v rozpore i s pravidlom „druhý najmenšiu“, ktoré mu tak často zdôrazňovali, a ešte nestihol zistiť, že odblokovanie je jednou z jeho výnimiek. Koniec koncov, načo lipnúť na figúre, ktorá je i tak odsúdená na zánik. Preto pridanie dámy do prvého zdvihu nič nepokazí. Dobrý hráč vie, že väčšinou má úspech dodržiavanie zásady: „zbav sa čo najskôr karty, ktorá je i tak stratená.“

V minulom rozdaní sa oplatilo obetovať dámu, aby sa na zdvih dostal partner a mohol tak podohrať nechránenú figúru vydražiteľa. To však nie je jediný dôvod pre takéto efektné zahranie. Dá sa s úspechom využiť i na iný účel, ktorým je napr. umrtvenie dlhej farby stola, pokiaľ k nej hlavný hráč nemá bočný vstup, ako v tejto ukážke:

 

 

Vydražiteľ zohráva 3 BT a potrebuje na splnenie záväzku získať ešte dva zdvihy vo svojich dlhých kárach. Vynáša károvú osmičku a čaká, čo sa stane. Ak sa v tejto situácii obranca zle zorientuje a dá štvorku (druhý malú), pridá zo stola desiatku a záväzok má doma (ak východ berie kráľom, môže urobiť i nadzdvihy po ďalšom impase). V tejto situácii ho porazí iba okamžité pridanie dámy. Ak ju hlavný hráč zoberie esom, už viac nezíska. Ak ju prepustí s nádejou, že bola v slede „K-Q“ a po prechode do ruky sa pokúsi o impas, neurobí ani jedno káro. Obrancovi na západe musí byť jasné, že ak partner nemá kráľa, nedá sa zabrániť odohraniu farby. Preto pridanie dámy do prvého zdvihu tiež nič nepokazí. Aj tu platí: „zbav sa čo najskôr karty, ktorá je i tak stratená.“

A nakoniec ešte raz na podobnú tému, ale s elegantným riešením zložitej situácie. Opäť sa hrajú 3 BT, západ vynáša pikového dolníka a východ je na zdvihu so svojím esom. Trefová farba stola vyzerá hrozivo a na rozdiel od predchádzajúceho príkladu má vydražiteľ výhodu v tom, že má istý vstup na kárové eso. Východ vidí, že hlavný hráč, ak sa dostane do ruky, k čomu ihneď dôjde, rozohrá trefy, vyrazí v tejto farbe eso a kárový vstup zaručí, že celkove zinkasuje popri piatich trefových i dva pikové zdvihy a obe červené esá.

 

 

Jediná možnosť, ako tento scenár eliminovať, je nájsť spôsob, ako zlikvidovať vstup na stôl prv, ako sa hlavný hráč dotkne trefov. Rozhodne nesmie pokračovať v pikách, to by stratil tempo (juh má v tejto farbe dve zádrže). Jediným, navyše aj účinným, riešením je ihneď napadnúť vstup stola, t. j. zmeniť útok na kárový. Výnos malého kára by mal úspech iba v tom prípade, ak by mal partner dámu. Ak je ale na juhu (ako v našom rozdaní), zdvih zoberie károvou dámou a stále mu zostáva vstup na stôl.

Ak na východe sedí expert, nebude ľutovať svojho kárového kráľa, obetuje ho, ale jeho vynesením v pravý čas zlikviduje tento veľmi dôležitý vstup. A výsledok? Daroval súperom istý zdvih v kárach výmenou za tri trefové zdvihy.

Hlavný hráč zoberie miesto šiestich iba tri trefy, pretože východ ich dvakrát prepustí a na zvyšné dva sa už nedostane.

Zámerom dnešnej lekcie bolo ukázať vám, aké rozmanité možnosti v technike hry poskytuje bridž. Dúfame, že sa postupne i vy postupne prepracujete na úroveň, ktorá umožní riešiť podobné zložité herné problémy.

Ivan Tatranský