Úvodník 18. čísla

Článok v pdf

 

Po prázdninách sa opäť stretávame na stránkach časopisu Mladý vedec. Tri roky podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja sa skončili a to, aká bude budúcnosť časopisu sa bude odvíjať od vášho záujmu oň. Dúfame preto, že sa počet odberateľov časopisu dostane na takú úroveň, ktorá zabezpečí jeho udržateľnosť. V súvislosti s ukončením finančnej podpory časopisu sme opäť pristúpili k tomu, že na webe nebudeme zverejňovať celé znenia článkov, ale len úryvky z nich.

Do jubilejného piateho ročníka fotografickej súťaže, ktorú sme vyhlásili v predchádzajúcom čísle, sme opäť dostali množstvo pekných fotografií. Najzaujímavejšie z nich sme vybrali a zverejňujeme ich v tomto čísle. Všetky zúčastnené fotografie si môžete prezrieť na našej webovej stránke.

Z biológie prinášame v tomto čísle viacero zaujímavých článkov. Z tradičných tém prinášame opäť seriály Rastliny okolo nás, Skvosty v rastlinnej ríši a Operence okolo nás. V článku Parazity prenosné zo zvierat na ľudí II sa venujeme pásomniciam a pásomničkám. V článku Slepúch lámavý – jašterica s vonkajším vzhľadom hada sa dozviete zaujímavé informácie o slepúchovi lámavom, ktorý je napriek svojmu hadiemu vzhľadu neškodný. Článok Obyvatelia jurských morí sa venuje prehistorickým plazom. V článkoch Prečo majú ľudia vrásky a Prečo majú ľudia pehy sa dozviete, ako a prečo nám vznikajú vrásky a pehy a čo s tým môžeme robiť.

V tomto čísle časopisu nájdete zadania prvej série šiesteho ročníka našej korešpondenčnej súťaže. Jej najúspešnejších riešiteľov čakajú opäť knižné odmeny a ďalšie vecné ceny.

Záujemcovia o matematiku si v časopise opäť nájdu zadania matematickej súťaže MATMIX. V článku Medzinárodná olympiáda v informatike 2012 prinášame informácie o úspechu našich reprezentantov, ktorý dosiahli v Taliansku. V septembri tohto roka sa uskutočnila ďalšia Noc výskumníkov, prinášame vám krátku reportáž z nej očami jej priamych účastníkov – našich čitateľov.

Prinášame aj krátku upútavku na článok Južný Sudán – krajina, kde sa zastavil čas, v ktorom sa z prvej ruky od našej dlhoročnej prispievateľky dozviete zaujímavé informácie o tejto krajine.

V najbližších číslach časopisu sa v seriáli článkov o bridži budeme venovať systematickej dražbe, aby ste sa mohli plnohodnotne zapojiť do bridžového života. Pre záujemcov uvádzame aj miesta, kde sa konajú bezplatné kurzy pre žiakov základných, stredných a aj vysokých škôl.

Osobnosťou tohto čísla je Tycho Brahe – presne pozorujúci hvezdár a astrológ.

V neposlednom rade by som chcel upriamiť vašu pozornosť aj na článok, v ktorom predstavujeme našu neziskovú organizáciu P-MAT, n. o., jej nové logo, ktoré môžete vidieť aj v ľavej časti tejto stránky, ale aj ďalšie aktivity, ktoré pre vás organizujeme.

Zo seriálu článkov o nositeľoch Nobelových cien za rok 2011 sa v tomto čísle venujeme Nobelovej cene za chémiu. V čase, keď sa časopis dostáva k vám, už sú známi aj držitelia Nobelových cien za rok 2012 – budeme sa im venovať v nasledujúcich číslach časopisu.

Martin Hriňák