Slepúch lámavý – jašterica s vonkajším vzhľadom hada

 

 

Slepúch lámavý sa latinsky nazýva Anguis fragilis a je zaradený medzi jaštericoblížne plazy (podrad Sauria) do čeľade slepúchovité (Anguidae).

Tento živočích striebristo-medeného zafarbenia dorastá do dĺžky 40 – 50 cm vrátane chvosta, ktorý tvorí až polovicu dĺžky jeho tela. Vonkajším vzhľadom pripomína hada, pretože nemá nohy, je veľmi hladký a lesklý. Je však príbuzný jaštericiam, pretože na jeho kostre sa zachovali veľmi krátke zakrpatené zvyšky končatín. Od hadov sa odlišuje i tým, že má pohyblivé očné viečka, ktoré dokáže zatvárať.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 18. čísla časopisu.