Tycho Brahe – presne pozorujúci hvezdár a astrológ

 

 

Svet medzi hviezdami

Skoro tridsať rokov sa venoval tomu, aby čo najpresnejšie spoznal skutočný pohyb planét. Dosiahol presnosť merania na hranici možností svojej doby, ktorá nepoužívala ďalekohľad. Pri pozorovaní supernovy v súhvezdí Cassiopeia v roku 1572 usúdil, že tento jav sa deje vo sfére stálic – hviezd. To znamená, že svet za planétami nie je nepremenný. Vytvoril vlastný model slnečnej sústavy, kde Slnko s planétami obieha okolo stojacej Zeme. Zdôvodnil, že kométy sú veľmi vzdialené a nie sú útvarmi zemskej atmosféry. Ich pohyb naznačil, že nebeský priestor dovoľuje nerušený pohyb medzi dráhami planét. Tycho Brahe (14. 12. 1546 – 24. 10. 1601), dánsky hvezdár, sa stal najuznávanejším európskym astronómom vtedajšej doby. Nedokázal však pochopiť pohyb Zeme, pretože nebol ešte známy gravitačný zákon a zákony dynamiky.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 18. čísla časopisu.