Systematická dražba

 

 

Dražba, ktorá je prvou fázou každej bridžovej partie, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť. Ak v nej pochybíte, potom vás už ani neskoršia brilantná zohrávka nezachráni. Toto si hráči bridžu uvedomovali už v dávnej minulosti, a preto sa snažili tento legálny dialóg so svojimi partnermi neustále zdokonaľovať, aby znížili možné neúspechy na minimum. Tie najúčinnejšie z nich boli podkladom pre vznik systémov, viac či menej sofistikovaných.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 18. čísla časopisu.