Prečo majú ľudia vrásky

 

 

V predchádzajúcich číslach časopisu sme už opísali sprievodné javy starnutia týkajúce sa vlasov, a to šedivenie a plešivenie. Starnutie však ovplyvňuje aj samotnú kožu. Delenie buniek sa s vekom spomaľuje, zranenia sa hoja pomalšie a koža sa stáva tenšou. Stráca svoju elastickosť, podkožné tkanivá sa rozvoľňujú, a preto držia kožu na povrchu tela menej pevne. Podkožný tuk napínajúci kožu mizne a na ovísajúce kožné záhyby pôsobí aj gravitácia a ťahá ich viac smerom k zemi. Potné a mazové žľazy slúžiace na zvlhčovanie a ochranu kože sa zmenšujú až zanikajú a povrch tela sa preto stáva čoraz suchším a menej chráneným.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 18. čísla časopisu.