Rastliny okolo nás

 

 

V tejto časti seriálu sa budeme venovať dvom najrozšírenejším druhom ďatelín a lucerne siatej. Z hospodárskeho hľadiska sú nielen našimi dôležitými krmovinami, ale zároveň majú veľký význam i ako tzv. zelené hnojivo, pretože na ich koreňoch žijú hľuzkové baktérie viažuce vzdušný dusík, čím obohacujú pôdu týmto prvkom.

 

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 18. čísla časopisu.