Diamantové vrstvy

 

 

Názov diamantu pochádza z gréckeho slova adamas (αδάμας), čo znamená nezničiteľný. Diamant je najtvrdším známym materiálom, najlepším vodičom tepla, má jeden z najnižších koeficientov trenia, je chemicky inertný, opticky transparentný v širokom rozsahu svetelného spektra, je najlepším izolantom s najvyššou elektrickou prieraznou pevnosťou a zároveň za určitých okolností vynikajúcim polovodičom, ktorý má nulovú až zápornú výstupnú prácu elektrónov. Jeho použitie je vhodné v extrémnych podmienkach, a to v korozívnom prostredí, pri vysokých tlakoch, teplotách a silných radiačných žiareniach. Niet preto divu, že technické aplikácie diamantu sú veľmi atraktívne v rôznych oblastiach priemyslu, ako napríklad v strojárstve, optike, elektronike, zdravotníckej technike (biologická kompatibilita) a pod.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 19. čísla časopisu.