Rastliny okolo nás

 

 

Na týchto stranách časopisu dostanú priestor dva druhy rastlín, s ktorými sa väčšina čitateľov bežne stretáva v jarnom období.


Podbeľ liečivý (Tussilago farfara)

Podbeľ liečivý je krytosemenná bylina z čeľade astrovité (Asteraceae). Jeho latinské rodové meno je zložené z dvoch latinských slov: tussis – kašeľ, ago – ženiem. Druhové meno pochádza z latinského slova far – múka a súvisí s múčnym práškom na rube listov.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 19. čísla časopisu.