Stredoeurópske regionálne kolo programátorskej súťaže ACM ICPC

 

 

V polovici novembra 2012 niektorí priaznivci informatiky na Slovensku stihli zaregistrovať potešujúcu správu, s akou sa už dlhú dobu v tejto oblasti nestretli. Trojčlenné družstvo študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (Tomáš Belan, Vladimír Boža, Peter Fulla) zvíťazilo na Stredoeurópskom regionálnom kole univerzitnej programátorskej súťaže organizovanej spoločnosťou ACM v konkurencii 77 družstiev univerzít zo strednej Európy. Vedúcim družstva bol RNDr. Michal Forišek, PhD. V tomto článku vám prinášame informácie o tomto podujatí najskôr z pohľadu súťažiaceho študenta Vladimíra Božu, potom z vyjadrení vedúceho družstva, Michala Foriška.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 19. čísla časopisu.