Systematická dražba II.

 

 

V predchádzajúcom čísle časopisu sme absolvovali prvú z troch kapitol venovaných systému SAYC, v ktorej sme sa zamerali na prvé kolo dražby po otvoreniach vo farbe na prvom stupni (1♣, 1♦, 1♥ a 1♠). V tomto pokračovaní prenikneme do systému hlbšie a zoznámime sa s reakciami oboch partnerov v ďalšom kole, ako i s postupmi na dosiahnutie optimálneho záväzku.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 19. čísla časopisu.