Zasielanie riešení 2. série korešpondenčnej súťaže
Vzhľadom na skoršie zrušenie P.O.BOX-u, kam sa zasielali riešenia korešpondenčnej súťaže, je možné, že sa vám zaslané riešenia vrátili späť. Môžete ich opätovne zaslať na adresu
P-MAT, n. o.
Mladý vedec
Ambroseho 2
851 04 Bratislava
K riešeniam pripojte aj pôvodnú obálku. Takto zaslané riešenia nebudú sankcionované za neskorší termín zaslania. Ak máte pochybnosti o tom, či boli vaše riešenia doručené správne, napíšte nám a skontrolujeme to.