Úvodník 20. čísla

Článok v pdf

 

Ani aktuálne horúčavy, ktoré sú v týchto dňoch na celom Slovensku, nás neodradili od prípravy a vydania tohto júnového čísla časopisu. S jeho vydaním sme čakali až doteraz vzhľadom na to, že sme požiadali o dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeho vydávanie a čakali sme na výsledok schvaľovacieho procesu. Zoznam úspešných žiadateľov však doteraz nebol zverejnený, takže informáciu o tom, či sme boli úspešní, ešte nemáme. Od výšky schválenej dotácie sa bude odvíjať aj výška predplatného v nasledujúcom školskom roku. Veríme však, že sa nám ju podarí udržať na súčasnej úrovni, preto aj v objednávke uvádzame cenu 1,35 eura za jedno číslo.


V tomto čísle vám prinášame vyhodnotenie 6. ročníka korešpondenčnej súťaže – uvádzame kompletnú výsledkovú listinu po 2. sérii a zároveň aj zoznam 10 najlepších riešiteľov 2. série. Kompletné výsledky 2. série nájdete na našom webe.

Matematická súťaž MATMIX má za sebou tiež druhú sériu a v tomto čísle prinášame ich vzorové riešenia.

Články z biológie tvoria opäť výraznú časť časopisu – v článku Akrobat na tatranských skalách sa dozviete zaujímavé informácie o kamzíkoch, v seriáli Skvosty v rastlinnej ríši sa venujeme ľalii cibuľkonosnej a kamzičníku chlpatému, seriál Operence okolo nás sa tentokrát zameral na belorítku domovú, historickým zvieratám sa venuje článok Doba ľadová. Netradičným pohľadom na dôsledky využívania biopalív je článok (Ne)ekologická palma olejná, ktorý odhalí súvislosti, ktoré si málokto v súčasnosti uvedomuje.

V článku Superjedlo pre superľudí nájdete informácie o rôznych výživových doplnkoch a ich dopadoch na naše zdravie.

Technicky zameranú časť našich čitateľov môže zaujať článok Mosty na území Slovenska, ktorý prináša informácie o zaujímavých mostoch, ktoré máme na Slovensku. Ak vás táto téma zaujme, budeme sa jej venovať aj v nasledujúcich číslach časopisu.

V rámci aktuálnych informácií o súťažiach prinášame reportáž z Festivalu fyzikálnych filmov, ktorý sa konal koncom mája v Bratislave, a z celoštátnych kôl Biologickej olympiády a Olympiády v informatike. Na našej webovej stránke nájdete v sekcii Vaše články prácu Monitoring vodnára potočného a podpora jeho hniezdnych možností na rieke Poprad vo Svite víťazky celoštátneho kola Biologickej olympiády Nely Gloríkovej.

V bridžovom seriáli pokračujeme tretím článkom venovanom výkladu systematickej dražby súborom základných konvenčných hlášok.

Osobnosťou tohto čísla je Bernard Bolzano – výnimočná osobnosť aj nasledovaniahodný učiteľ. O výnimočnosti tejto osobnosti svedčí aj to, že tento článok má rozsah až tri strany.

Na záver vám chcem už len popriať pekné prázdninové počasie a verím, že sa opäť v hojnom počte zapojíte do našej fotografickej súťaže a že ostanete verní nášmu časopisu aj v budúcom školskom roku.

Martin Hriňák