Úvodník 22. čísla

Článok v pdf

 

Tento školský rok dostávate druhé číslo časopisu netradične skoro – už v tomto predvianočnom čase. Verím, že vám spríjemní vianočné sviatky a že sa opäť zapojíte do našej korešpondenčnej súťaže.

Záujem o tričká, ktorý sme zisťovali v minulom čísle časopisu, zatiaľ nebol dostatočný, takže ich výrobu odkladáme na neskôr.

Od začiatku budúceho roka nás čaká výrazná organizačná zmena vo vydávaní časopisu – zmena vydavateľa na spoločnosť APROMOD, s. r. o. Pre vás ako predplatiteľov a čitateľov časopisu sa však nezmení nič – časopis bude vychádzať v rovnakej podobe, rozsahu a za rovnakých podmienok ako doteraz. Zmení sa len naša korešpondenčná adresa, ktorú už zverejňujeme v rámci korešpondenčnej súťaže, pretože riešenia jej druhej série už treba zasielať na túto novú adresu.

V tomto čísle časopisu sa dozviete, čo to je bioluminiscencia, ako funguje a ktoré organizmy ju dokážu zrealizovať. Zo seriálu o operencoch okolo nás sme sa zamerali na kuvika vrabčieho. To však nie je jediný článok o vtákoch v tomto čísle.

V rozsiahlom štvorstranovom článku sa venujeme aj téme krúžkovania vtákov – v obrazovej časti článku uvidíte, ako celý tento proces prebieha, a v prípade záujmu si nájdete aj informácie, ako sa môžete stať krúžkovateľom vtákov aj vy. Zo zvierat sa v tomto čísle venujeme ešte aj veverici stromovej, ktorú môžeme často vidieť v lese pri prechádzkach.Z biológie sa ešte v seriáli Rastliny okolo venujeme imelu bielemu, ktoré neodmysliteľne patrí k vianočným sviatkom.

Seriál o známych osobnostiach sa tentoraz venuje Isaacovi Newtonovi, ktorého dielo významným spôsobom ovplyvnilo nielen fyzikálne poznanie. Zákony, ktoré objavil, sú obsahom učebníc základných, stredných i vysokých škôl.

Po dlhšom čase sa opäť venujeme aj geografii v článku o Petrohrade – Benátkach severu. Vzhľadom na väčší rozsah tohto článku sme ho rozdelili na dve časti a zverejňujeme jeho prvú časť. Tú druhú nájdete v nasledujúcom čísle časopisu.

Hlavnou témou tohto bridžového seriálu je prepúšťanie, ktoré je základom úspechu najmä v beztromfovej hre.

Už samotný názov článku Zachráň vajce betónom avizuje, že sa bude venovať betónu, aj keď možno z trochu netradičného pohľadu. Za týmto názvom sa však skrýva aj zaujímavá súťaž pre vysokoškolákov, ktorej predkolo sa zrealizovalo v rámci tohtoročnej Noci výskumníkov. O tom, že išlo o zaujímavý experiment, sa môžete presvedčiť zo zverejnenej fotogalérie.

Zo súťaží sa v tomto čísle venujeme celoslovenskému kolu Festivalu vedy a techniky, matematickej súťaži MATMIX a našej korešpondenčnej súťaže, v rámci ktorej prinášame vyhodnotenie prvej série a zadania druhej. Organizácia P-MAT organizuje v tomto roku opäť Festival fyzikálnych filmov, o ktorom nájdete článok na poslednej strane obálky. Verím, že sa aj veľa z vás zapojí do tejto zaujímavej súťaže.

Prajem vám pokojný záver tohto roka, veľa darčekov a úspešný vstup do nasledujúceho roka.

Martin Hriňák