Isaac Newton – vypočítal som to

Článok v pdf

Pamätník

Nad hrobom vo Westminsterskom opátstve je pomník s postavou a nápisom: Tu odpočíva Sir Isaac Newton, dvoran, ktorý temer božským umom prvý dokázal s fakľou matematiky pohyb planét, cesty komét a prílivy oceánov. Skúmal rozmanitosť svetelných lúčov a pritom sa prejavujúce rozmanité vlastnosti farieb, čo predtým nik netušil. Snaživý, múdry a oddaný vykladač prírody, staroveku a písma sv. utvrdzoval svojou filozofiou veľkosť všemohúceho Boha a svojím životom odzrkadľoval prostotu evanjelia. Nech sa smrteľníci radujú, že existovala takáto okrasa ľudského rodu. Narodil sa 25. decembra 1642, zomrel 20. marca 1726.

Celý článok nájdete v súbore pdf.