Petrohrad – Benátky severu II.

Článok v pdf

 

K nariadeniam Petra Veľkého, ktoré možno budú pôsobiť úsmevne, patrí zavedenie zákazu nosenia dlhých brád, čo sa stretlo s veľkým odporom. Neskôr svoj príkaz prehodnotil a po zaplatení istej finančnej čiastky si ich nositelia mohli ponechať. Peter Veľký zaviedol i nosenie európskeho odevu – nohavíc, košieľ a kabátcov, ako i novú rovnošatu pre armádu. Zakladal tiež nové nemocnice, chudobince i školy, ktoré mali vychovávať najmä vzdelaných námorníkov. Zaviedol i používanie juliánskeho kalendára (rok 1700 bol rokom 7208 od stvorenia sveta) a začiatok nového roka prvým januárom, a nie prvým septembrom, ako bývalo dovtedy v Rusku zvykom. V roku 1719 ustanovil i tzv. daň z duše, ktorú museli platiť všetci nevoľníci mužského pohlavia a kupci. V opačnom prípade ich neminul trest – doživotná vojenská služba, čo znamenalo obrovské nebezpečenstvo, pretože Rusko bolo počas vlády Petra Veľkého v nepretržitom vojnovom stave s výnimkou roku 1724.

Celý článok nájdete v súbore pdf.