Štefan Schwarz – matematik rozhľadený v rozmeroch kultúry

Článok v pdf

 

Život s matematikou

Matematika ho začala baviť, keď mal asi trinásť – štrnásť rokov. Gymnázium v rodnom Novom Meste nad Váhom absolvoval s vyznamenaním, preukázal nadpriemerné vedomosti z matematiky. Na vysokoškolské štúdiá odišiel do Prahy v roku 1932. Vyštudoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej (1936). Získal právo vyučovať na československých stredných školách. Napísal dizertačnú prácu a v roku 1937 sa stal doktorom prírodných vied. Zostal asistentom u prof. K. Petra, bol jeho posledným doktorandom (1939).

Celý článok nájdete v súbore pdf.