Úvodník 24. čísla

Článok v pdf

 

Po prázdninovej prestávke sme tu opäť s časopisom Mladý vedec. Naša žiadosť o dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vydávanie periodickej tlače bola opäť úspešná, a tak vám ponúkame časopis za nezmenenú cenu – rovnakú ako v predchádzajúcom školskom roku.

Počas prázdnin ste nám posielali svoje fotografie do 7. ročníka fotografickej súťaže. Dôkladne sme ich posúdili a výsledky nášho hodnotenia nájdete v strede časopisu. Víťaznou fotografiou v kategórii Voľná tvorba sa stala fotografia Petry Kubačkovej s názvom Som nabitá, ktorú nájdete na titulnej strane časopisu.

No a čo nájdete vo vnútri tohto čísla časopisu? Začíname pokračovaním seriálu Postavte si robotickú ponorku – obsahom tohto pokračovania je zápasenie s vysokým tlakom. Tí najšikovnejší si už budú môcť po prečítaní tohto čísla zostrojiť ponorku, ktorá dokáže snímať podvodný svet. Technicky ladený je aj druhý článok – Unikátne vzdúvadlo – Falkirkské koleso, ktorý sa venuje zaujímavému technickému zariadeniu na premiestňovanie lodí medzi dvoma vodnými kanálmi.

V tomto školskom roku sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s viacerými organizáciami, ktoré sa venujú popularizácii vedy a techniky a organizovaniu zaujímavých aktivít pre žiakov základných a stredných škôl. Postupne sa s nimi budete môcť oboznámiť na stránkach nášho časopisu. Prvým podujatím, ktorého sme sa v tomto školskom roku zúčastnili, bola medzinárodná prehliadka Expo Sciences Europe v Žiline. Druhým podujatím bola Noc výskumníkov v Bratislave. Z oboch podujatí vám prinášame aj krátke reportáže.

V tomto čísle vám prinášame aj pozvánku na Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Toto podujatie má celoslovenský charakter a možno nájdete zaujímavú akciu aj vo svojom okolí. Budeme radi, ak nám zašlete krátku reportáž z podujatí, ktorých sa zúčastníte.

Naše tradičné biologické seriály o rastlinách a operencoch okolo nás a skvostoch v rastlinnej ríši sa v tomto čísle venujú páperníku pošvatému, margaréte bielej a lastovičke domovej. O tom, ako a prečo niektoré dinosaury dostali prezývku „pštrosie dinosaury“, sa zaoberá článok Rýchli ako pštros.
Veľmi aktuálny je v tomto ročnom období aj článok Ako držia stromy diétu. Ak sa rozhodnete vyskúšať si experiment uvedený v tomto článku, pošlite nám jeho dokumentáciu a zverejníme ho na našom webe.

Článkom Yosemitský národný park sa presunieme do Spojených štátov amerických a priblížime si jeden z ich národných parkov. V bridžovom seriáli sa naučíte, ako vám môže niekedy pomôcť klamlivá zohrávka pri plnení vydražených záväzkov. Osobnosťou tohto čísla časopisu je James Clerk Maxwell, autor štyroch rovníc opisujúcich elektromagnetické javy. Ako každý rok, aj tento rok vám prinášame zadania našej korešpondenčnej súťaže a korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX.

Verím, že si zo širokej ponuky článkov v časopise vyberiete a strávite s ním príjemné chvíle.

Martin Hriňák