Expo Sciences Europe 2014

Článok v pdf

 

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku – na základe poverenia od Európskej organizácie MILSET Europe zorganizovala v dňoch 7. – 12. septembra 2014 prestížnu celoeurópsku prehliadku a fórum prác Expo Sciences Europe (ESE). Táto prehliadka sa koná každý párny rok od roku 1996. (V nepárnych rokoch sa koná celosvetová prehliadka Expo Sciences International, najbližšia sa uskutoční v budúcom roku v Bruseli.) AMAVET ju organizoval už po druhýkrát po dvanástich rokoch, nakoľko ju úspešne zorganizoval v roku 2002. Prestížnosť a hodnotu podujatia vyjadruje i fakt, že záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Celý článok nájdete v súbore pdf.