James Clerk Maxwell – fyzika ako matematická pravda

Článok v pdf

 

Mohutnosť matematiky a fyziky

Len štyri tu napísané fyzikálne diferenciálne rovnice

umožňujú porozumieť všetkým elektromagnetickým javom modernej elektrotechniky. O týchto rovniciach sa spýtal rakúsky fyzik a skvelý teoretik termodynamiky L. Boltzmann (1844 – 1905): Bol to snáď boh, čo tieto znaky písal? James Clerk Maxwell (13. 6. 1831 – 5. 11. 1879), známy škótsky fyzik, matematicky vyjadril vzájomné pôsobenie elektrického a magnetického poľa, odhalil možnosť existencie elektromagnetických vĺn. Aj to, čo vnímame ako bežné svetlo, sú elektrické a magnetické vplyvy šíriace sa na veľké vzdialenosti, vytvorené neuveriteľne rýchlymi osciláciami elektrónov v atómoch. Ľudia spoznali, že svetlo i teplo sú rôznymi druhmi elektromagnetického žiarenia. Celý kozmos je energetickým poľom, v rôznych lokálnych priestoroch s rôznou frekvenciou kmitania. Maxwellov objav zákonov elektrodynamiky je z dlhodobého pohľadu histórie vedy, nesporne, najvýznamnejšou udalosťou 19. storočia.

Celý článok nájdete v súbore pdf.