Festival vedy a techniky

Článok v pdf

 

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v novembri konala celoslovenská súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, na ktorej prezentovali výsledky svojich projektov.

Organizátorom podujatia bola Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Autori najúspešnejších projektov postúpili na celosvetové súťaže a prehliadky, na ktorých budú reprezentovať Slovensko. Celoslovenskému kolu tohto podujatia predchádzali v októbri krajské festivaly v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach, kde bolo prezentovaných aj najviac (40) projektov. Sprievodnou akciou tohto festivalu bol i nultý ročník Debrujárskej olympiády, na ktorej si trojčlenné družstvá mohli preveriť, ako dokážu využiť teoretické vedomosti z prírodovedných predmetov v praxi.

Mladí debrujári

Danica Božová