Rastliny okolo nás

Článok v pdf

 

Ruža šípová (Rosa canina)

Ľudové názvy ruže šípovej sú divý šíp, psia ruža a šípok. Ľudový názov psia ruža sa dá prirovnať k tomu, že je rovnako premenlivá ako rod psov. Jej latinský názov Rosa canina je prekladom gréckeho slova kynosbatos, ktoré je zložené z dvoch častí: kynos – pes, batos – pichľavý ker.

Celý článok nájdete v súbore pdf.