MATMIX

 

MATMIX je časopis, ktorý vydáva Ing. Mgr. Martin Hriňák v spolupráci so spoločnosťou APROMOD, s. r. o., a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1.

Časopis je zameraný na matematiku a je určený žiakom základných a stredných škôl a ich učiteľom matematiky. Tento rok vychádza jeho 21. ročník. Obsahuje zaujímavé články z rôznych oblastí matematiky, jej histórie, zadania a výsledky rôznych matematických súťaží (napr. Matematickej olympiády a Medzinárodnej matematickej olympiády). V neposlednom rade je v ňom organizovaná korešpondenčná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, v ktorej môžu riešiť ľahšie i náročnejšie matematické úlohy. Jej zadania a vzorové riešenia budú zverejňované aj v časopise Mladý vedec. Výsledkové listiny budú zverejnené len v časopise MATMIX a na jeho webovej stránke www.matmix.sk.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 27. čísla časopisu.