Augustín Jean Fresnel – i silná šošovka môže byť veľmi tenká

Článok v pdf

Niektoré technické nápady sa zdajú byť také jednoduché, až sa divíme, prečo sú trvalo spojené s menami svojich strojcov. Ak máme základné znalosti z geometrickej optiky, vieme, že v šošovke nastáva lom svetla len na plochách, ktoré tvoria rozhranie optických prostredí, a zvyšok šošovky je vlastne zbytočný, pretože sa v ňom svetlo šíri priamočiaro a je bez vplyvu na cieľové zobrazenie. Ak odstránime vnútro šošovky tak, že z nej zostanú nezmenené povrchové lámavé plochy, dostávame z pôvodne hrubej šošovky tenkú šošovku s rovnakou optickou mohutnosťou.

Celý článok nájdete v tlačenej verzii 28. čísla časopisu a v priloženom súbore pdf.