Úvodník 29. čísla

Článok v pdf

Tesne pred uzávierkou tohto čísla sme dostali výbornú správu pre náš časopis – tento kalendárny rok bude vydávanie časopisu spolufinancované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Veríme, že nám zachováte priazeň aj v nasledujúcom školskom roku a budete pokračovať v odoberaní časopisu aj naďalej. Nezabudnite, že v prípade spoločných školských objednávok vám poskytneme výrazné zľavy a v prípade odberov nad 20 kusov aj časopis zdarma pre učiteľa.

V tomto čísle sme si pre vás pripravili články z geografie, biológie, matematiky, techniky, bridžu, prinášame pozvánky na budúce podujatia i správy o tých minulých a, samozrejme, dozviete sa aj to, ako dopadla naša korešpondenčná súťaž.

V článku z geografie zavítame do Spojených štátov amerických a povieme si niečo o zaujímavom prírodnom úkaze – Prírodných mostoch – Natural Bridges.

Biologický seriál Skvosty v rastlinnej ríši sa venuje článku o plamienku alpínskom, seriál Rastliny okolo nás papradi samčej a seriál Operence okolo nás sa zaoberá žltochvostom domovým a strakou čiernozobou.

V rámci pozvánok na budúce akcie si v tomto čísle čísle môžete nájsť informácie o Festivale vedeckých filmov 2016, ktorý sa uskutoční posledný júnový týždeň, a o 1. Vedeckom veľtrhu na Slovensku, ktorý sa uskutoční v septembri.

O tom, ako sa darilo slovenským reprezentantom na medzinárodnej súťaži European Union Science Olympiad 2016, sa dozviete v článku s rovnakým názvom.

V seriáli o významných osobnostiach svetovej vedy si priblížime Gottfrieda Wilhelma Leibniza – všestranného učenca túžiaceho po harmónii.

V spolupráci s magazínom Go Green Car vám prinášame dva články – Najrýchlejší magnetický vlak a Hybridy.

Bridžový seriál sa článkom Úvod do dražobného systému Tatry dostáva na náročnejšiu úroveň – v tomto čísle nájdete krátky úvod do systému Tatry a v nasledujúcich číslach časopisu sa budeme venovať tomuto systému podrobnejšie.

Matematike sa venujeme v článku MATMIX, kde prinášame riešenia 2. série úloh korešpondenčnej súťaže tohto časopisu. 9. ročník korešpondenčnej súťaže je úspešne za nami, úspešným riešiteľom zasielame diplomy a vecné ceny.

Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok vyhlasujeme 9. ročník fotografickej súťaže – podrobnosti o nej môžete nájsť na 4. strane obálky.

Fotohádanku z 27. čísla zatiaľ nikto správne nevyriešil, ponechávame ju preto v platnosti aj naďalej – počas prázdnin – a zároveň pripájame ďalšiu.

Prajem vám príjemne prežité prázdniny a teším sa na vaše fotografie vo fotografickej súťaži.

Martin Hriňák